Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Sirotci nebožt[íka] Pavla Turka

f 58a

Jest jich šestero: Jíra, Matěj, Anka, Barbora, Dorota a Kateřina. Matěj ten jest hospodářem, Anka, Barbora, Dorota, Kateřina ty jsou vdaný, Jíra ten slouží ve dvoře panským v Strážnici.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matěje bratra jejich 70 R. Z toho se snímá na dluhy nebožt[íka] otce jejich, což do truhlice sirot[čí] dlužen byl 12 R 15 gr.
Zůstává čistého statku 57 R 15 gr, dělíce na 6 dílů, přijde na jednoho každého po 9 R 17 1 gr.
Na to jest jim ku právu složeno 14 R a zadrželých peněz za Matějem Krátký[m] 12 R.
Vydání z té hotové summy:
Item Anně dáno na díl její 5 R 15 gr.
Do obecní truhlice doplaceno dluhu 12 R 15 gr.
A při právě hotových peněz býti má 8 R.

Letha [15]95 přijato pd Martina Pivkového za grunth peněz purgkrechtních 4 R. Z toho dáno Ance na díl její 2 R, Kateřině na díl její dáno 2 R.
f 58b
Letha [15]96 přijato od Martina Pivky za grunth peněz 4 R. Z toho dáno Kateřině na díl 1 R, Dorotě dáno na díl její 1 1 R a na Jíru zanecháno v truhlici 1 1 R.
Téhož letha [15]96 prodala Dorota díl svůj, což jí na tom gruntě náleželo, Martinovi Pivkovi 7 R za 1 R 19 gr. A tak táž Dorota tu více nic nemá.
Letha [15]97 přijato od Martina Pivka za grunth 4 R. Z toho dáno Matějovi na díl jeho 1 R, z dílu Dorotiného dáno je[mu], což mu pobrali 15 gr, z dílu Kateřiného dáno je[mu], což mu pobrali 1 R a Ance též dáno na díl její 1 1 R.
Letha [15]98 přijato od Martina Pivky za grunt 4 R. Z toho dáno Kateřině na díl její 1 R, Kateřině též dáno 1 R, Matějovi též dáno 1 R a na Jíru s[irotka] do truhlice vloženo 1 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato za grunt od Martina Pivky 4 R. Z toho dáno Kateřině na díl její 1 R, Matějovi též dáno 1 R, též dáno Ance na díl její 1 R, Jírovi dáno na díl jeho z hotových peněz 3 R 15 gr.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Martina Pivky za grunt 4 R. Z toho vydáno Kateřině 1 R, Matějovi dáno 1 R, Ance dáno taky 1 R, Jírovi na díl jeho 1 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Martina Pivky za grunt ostatní 2 R. Z toho dáno Kateřině 15 gr, Jírovi dáno hotových 1 R 15 gr.
f 59a
Letha 1603 za fojta Martina Vrany dáno Jírovi na díl jeho z vyšlé spravedlnosti ost[atní] 3 R 17 1 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.