Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

R e j s t r u m

pro snadnější vyhledání sirotkuov
a jejich spravedlnosti dědiny
J a v o r n í k a

Si[rotci] ne[božtíka] List

1 Jana Berdy ................................... 1
2 Václava Berdy ................................ 6
3 Vaňka Frantového ............................. 8
4 Adama Helmy .................................. 13
5 Po nebožt[íku] Matějovi Zháňalovi ............ 18
6 Martina Slavkovského ......................... 20
7 Martina Frantového ........................... 25
8 Pavla Janových ............................... 29
9 Pavla Šedivého ............................... 33
10 Martina Brychcovýho .......................... 38
11 Vaňka Janových ............................... 42
12 Po n[ebožtíku] Vaculovi Moškovi .............. 48
13 Václava Pivky ................................ 52
14 Pavla Turka .................................. 58
15 Matěje Pivky ................................. 63
16 Po n[ebožtíku] Duchkovi Fojtových ............ 67
17 Jana Všetečky ................................ 71
18 Jana Mackového ............................... 80
19 Jana Petříkového ............................. 89
20 Martina Šimečky .............................. 98
21 Jana Kotačky ................................. 101
22 Vávry Kotačkovýho ............................ 105
23 Jana Javornickýho ............................ 106
24 Mikuláše Krcbálka ............................ 108
25 N[ebožtíka] Václava Moňkového ................ 110
26 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Zálešáka .......... 112
27 S[irotci] n[ebožtíka] Kuby Vodičky ........... 114
28 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře ......... 115
29 S[irotci] n[ebožtíka] Vítka Škřipového ....... 117
30 Eliáše Ohnojila .............................. 120
31 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Poláka ............ 121
32 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Moňkového ..... 122
33 Martina Houdka ............................... 124
34 Pavla Bartoňového ............................ 127
35 Jíry Galety .................................. 130
36 Jana Stejskala ............................... 132
37 Mikuláše Vrance .............................. 134
38 Pavla Vyležala ............................... 137
39 Štefana Kováře ............................... 139

40 Martina Jana Slavkovského .................... 141
41 Jana Mlynářového ............................. 143
42 Daniele Blanařového .......................... 145
43 Jana Moňkového ............................... 147
44 Jíry Hlaváčka ................................ 148
45 Pavla Blažkového ............................. 150
46 Jana Šeptalového ............................. 151
47 Jíry Slabýho ................................. 152
48 Anny Zálešky ................................. 153
49 Jíry Slovencového ............................ 154
50 Mikuláše Slabých ............................. 156
51 Martina Pivky ................................ 157
52 Fridricha Lhotskýho .......................... 160
53 Pavla Jechy .................................. 163
[54 Floriana Blanaře ............................. 164]
[55 Adama Charousa ............................... 167]
[56 Valka Slezáka ................................ 168]
[57 Jana Martincového ............................ 169]

f 1a