Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Moňkového

f 147a

K tomu statku jest jeden sirotek jménem Jíra a Babuše mateř jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 39 Jana Marvana posledních peněz 32 R, placením po 4 R, až se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Moňkového 28 R vyplatí.
Dělíc tu sumu na 2 díly, dostane se každému na jeho díl po 16 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Berdy přijato závdanku za grunt od Jana Marvana 5 R.
Ty přijal Jan Utlačil na díl Babuše manželky své.