Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 S[irotci] n[ebožtíka] Eliáše Ohnojilova

f 120a

Jest jich tré: Jan, Katheřina, Anka a Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 47 Jana Nezdenského, otčíma těch sirot[ků] 36 R 10 gr 4 den.
Ty jak jim jíti mají, knihami purgkrechtními při zápisu téhož statku obšírněji se spravíš.
O jiné spravedlnosti, aby kde co jmíti měli, se neví.

Jan, Kateřina, Anka a Zuzanna zemřeli, ta spravedlnost připadla na Zuzannu [a] Martu, sestry vlastní Eliáše Ohnojilového, tety jejich, přijde na každou po 17 R 20 gr
2 den.