Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Slovencového

f 154a

K tomu statku jest 1 sirotek jménem Jan a Manda, Kateřina, obě vdané.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 20 Jana Svíby předních peněz 30 R, placení od letha 1608 po 2 R.
Na vinohradě v Ležhoře na Velicku rozděleným Jana Svíby a Macka Ochlasty 30 R, placením každý po 2 R, všakž až se prve přední peníze vyplatí, což se v rejstřích horenských vyhledá.
Summa statku 60 R.

Z toho se má toto dluhův zaplatiti:
Janovi Utlačilovi za pětítku 15 gr.
Florkovi za půl voza 1 R.
Pavlovi Houdkovi za půl voza 1 R.
Summa 2 R 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 57 R 15 gr, dělíc to na 3 díly, přijde na každého dílu jeho po 19 R 5 gr.

Jan Svíba na díl Kateřiny manželky své sráží sobě na gruntě 10 R a na vinohradě v Ležhoře 9 R 5 gr.
Summa 19 R 5 gr.
A tak díl Kateřiny manželky své zouplna vyzdvihl.
f 154b
Matěj Ochlasta na díl Mandy manželky své sráží sobě na své polovici vinohradu v Ležhoře 19 R 5 gr.
A tak díl manželky své zouplna přijal.
Janovi sirotku díl jeho zouplna zuostává, totiž 19 R 5 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala přijato od Jana Svíby za statek a grunt 1 R 7 1 gr.
Z toho zaplaceno dluhu Janovi Utlačilovi 15 gr a Macínkovi dluhu, kterýž se po rozdílu statku našel, z dílu sirotčího dáno 22 1 gr.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Jana Svíby za grunt 1 R.
Ten jest vydán Florkovi na dluh jeho.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janového přijato od Jana Svíby za grunt 1 R.
Ten jest vydán Pavlovi Houdkovi dluhu.
Jan sirotek své vuole užívá a k registrom se nestaví, spravedlnost jeho všecka jest k ruce panské obrácena a z grunthu k ruce panské jíti má.
A tak tu nic jmíti nebude.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Matěje Charousa na místě Jana Svíby za grunt i za předešlá letha položených přijato 4 R.
Ty jsou přijaty k ruce panské po Janovi zběhlým.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Matěj Charousa položil za grunt 2 R.
Ty jsou z milosti dány Janovi sirotku zběhlému, když se ženiti měl.
Letha 1616 za fojtha Martina Žilky od Matěje Charúsa přijato za grunt 2 R.
Ty sou z milosti dány Janovi sirotku zběhlému.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky od Matěje Charousa přijato za grunt 2 R.
Ty jsou dány Janovi, poněvadž hospodářem na gruntě jest.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového od Matěje Charousa přijato za grunt 2 R.
Ty sou dány Janovi na díl jeho.