Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Sirotci nebožt[íka] Adama Helmy

f 13a
Jest jich štvero: Mikuláš, Barbora, Kateřina, Anka a Dorota mateř jejich pátá. Ti všickni své vůle užívají a rejstrům se podle jiných nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Pavla Petrova
35 R. Ty jim od letha [15]94 při Vánocích se pokládati mají po
4 R. A mimo to jim vejš psaný Pavel Petrův za letho [15]92 a [15]93 zadržel 8 R.
Více jim náleží na roubanici, kterouž Martin Houdtka drží
4 R. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 1 R. Rukojmě za placení tej roubanici Pavel Petrův.
Více ti sirot[ci] mají při právě vyšlých peněz 18 R.
Summa všeho, což těm sirot[kům] i s mateří jejich náleží, učiní 65 R.
S toho se snímá na dluh nebožt[íka] otce jejich 15 gr, zůstává 64 R 15 gr.
Dělíc na 5 dílů, dostane se na jeden každý díl po 12 R
27 gr.
f 13b
Na to mají vyšlejch i z zadrželými při právu 15 R 15 gr.

Vydání z tej hotovej summy:
Item Ance když nemocná ležela, dáno 1 R.
Item mateři těch sirot[ků] dáno 12 R.
A při právu hotových býti má mimo to vydání vejš psané 12 R 15 gr.

Letha [15]94 přijato od Pavla Petrových za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze 2 R.
Též položil Martin Houdků za roubanici 1 R.
Letha [15]95 přijato od Pavla Petrovýho za grunth 4 R.
Více přijato od Martina Houdka za roubanici 1 R.
Letha [15]96 přijato od Pavla Petrovýho za grunth 4 R.
Též přijato od Martina Houdtka za roub[anici] 1 R.
Ty peníze sou vyzdviženy k ruce Jeho M[ilosti] Pánu, nebo to zběhlé s[irotky] sou, i s těmi vyšlými ut s[upra].
Letha [15]97 přijato od Pavla Petrovýho za grunth 4 R.
Od Martina Houdka za roubanici též 1 R.
Sou na Jeho M[ilost] Pána obráceny.
Letha [15]98 přijato z gruntu Pavla Petrových 4 R. Ty sou k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlých obráceny.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Pavla Petrových za grunt 4 R. Ty sou k ruce panské po s[irotcích] zběhlých vyzdviženy.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Vítka Zálešáka za grunt 4 R. Ty sou k ruce panské vyzdviženy po s[irotcích] zběhlých.

f 14a
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Vítka Zálešáka za grunt 3 R. Ty sou vyzdviženy k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového přijato od Vítka Zálešáka za g[runt] 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Vítka Zálešáka za grunt 4 R. Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých i z penězi lonskými.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato z gruntu Vítka Zálešáka ost[atních] peněz 3 R. Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.