Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Sirotci nebožtíka Jana Kotačky

f 101a

Jest jich kromě Doroty mateři a Markéty, kteříž jsou zemřely, ještě sedm: Matěj, Pavel, Václav, Anka, Zuzanna, Marta a Kateřina. Anka, Zuzanna a Kateřina ty sou vdaný, Matěj ten se v Javorníku živí, Pavel a Václav ti svej vůle užívají a podle jiných sirot[ků] k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jedno[mu] každému toto:
Item Matějovi 10 R 28 gr 4 den. Ten Matěj jest sobě díl svůj těch 10 R 28 gr 4 den na gruntě svém srazil.
Item Ance náleží 10 R 28 gr 4 den. Ta jest díl svůj všecken dobrala.
Item Zuzanně náleží 10 R 28 gr 4 den. Ta Zuzanna spolu z Janem Černým ten díl svůj sobě na gruntě svém srazila.
Item Kateřině též náleží 10 R 28 gr 4 den.
Item Pavlovi náleží 10 R 28 gr 4 den. Na to jest jemu dáno 21 gr, dodati se jemu má na doplnění dílu jeho 10 R 7 gr
4 den.
f 101b
Item Václavovi též náleží 10 R 28 gr 4 den.
Item Martě též náleží 10 R 28 gr 4 den.
Summa všeho, což se jim dodati má mimo ty, které jsou díly své sobě porazili a vybrali, učiní 32 R 4 gr 5 den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Jana Černých 10 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
A na vinohradě Matěje bratra jejich 7 R. Ty jim pokládati má též od letha [15]94 po 2 R.
A hotových při právě býti má 15 R 4 gr 5 den.

Letha [15]94 přijato od Jana Černých peněz purgkrechtních
2 R. Ty zůstávají v truhlici sirotčí.
Více přijato od Matěje Jana Kotačkových za vinohrad 1 R.
Jakož jest Pavlovi a Vaškovi spravedlnosti jejich náleželo 21 R 6 gr 1 den, i poněvadž se ti sirotci nikdá k registrům nestaví, spravedlnost jejich na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest na Jeho [Mil]ost Pána odvedeno 1 R 6 gr 1 den a nápadníkům nebožt[íka] Vacule Moškového též odvedeno 12 R 8 gr 5 den a sirotkům n[ebožtíka] Václava Pivky odvedeno 7 R 21 gr
2 den.
f 102a
Letha [15]95 přijato od Janka Černého za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Letha [15]96 přijato od Jana Černýho za grunth 2 R. Z toho vyzdviženo Jeho [Mil]osti Pánupo zběh[lých] 3 R.
Letha [15]97 přijato od Jana Černýho za grunth 2 R. Ty sou na Jeho [Mil]ost Pána vyzdviženy.
Letha 1598 přijato od Jana Černého 2 R ost[atní]. Ty jsou na Jeho Mil[ost] Pána vyzdviženy po s[irotcích] zběhlých.

Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Matěje Kotačkového za vinohrad 2 R. Ty sou vyzdviženy k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového odvedeno nápad[níkům] n[ebožtíka] Vacule Moškových podli odvodu ut s[upr]a hotových peněz 4 R 24 gr.
Ty 4 R 24 gr mají zase těmto sirotkom při posudku vzaty bejti a mají dány býti na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pivky.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Matěje Kotačkového za vinohrad 1 R. Ten jest dán nápad[níkům] Vacule Moškového podli odvodu ut s[upr]a po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Matěje Kotačky za vinohrad 1 R. Ten přijal Mikuláš n[ebožtíka] Vávry Kotačky z Veliké.