Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 Grunt Daniele Šešery

f 148a

Ten nadepsaný Daniel majíce podsedek svůj zaplacenej, na témž svém gruntě pro svou obzvláštní potřebu obci předměstské strážnickej prodal 30 R za summu hotovou 9 R 7 ½ gr, tak jakž v knihách v pargameně bílej v listu 39 položeno jest, kderéž od letha [15]92 při Vánocích tenž Daniel platiti má pořadně po 3 R.
Rukojmě Martin Vítků a Jíra Knobloch S.R.S.A.N.
Na to jest letha [15]92, [15]93 a též [15]94 zadržel 9 R.

Letha 1595 ten vejš psaný grunth jest zase prodán Mikolášovi Šumickému od fojta Martina Kováře a starších k ně[mu] přidaných za summu 40 R. Závdanku hned při odevzdávce položil 5 R, z toho dáno sobotních peněz za Daniele Šešery 2 R 29 gr a obci dáno na skoupený peníze 2 R 1 gr a tak ještě za týž grunth svůj od letha [15]95 při Vánocích doplatiti má po
3 R - 35 R. Z toho náleží obci předměstské předních peněz
27 R 29 gr a Danielovi Šešerovi na posledních penězích 7 R
1 gr.
Rukojmě Jan Marků, Mikoláš Šumický jinak Žebrák S.R.S.N.
f 148b
Letha [15]96 ten grunth jest zase prodán od Mikuláše Šumickýho Martinovi z Bránek za 40 R. Závdanku Martin položil Mikulášovi Chalupovi jinak Šumickýmu 5 ½ R a ostatek platiti má od letha 96 pořadně po 3 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Matěj Kučera, Jan Marků a Mikula Trubačů S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Martin z Bránek za grunth obci městské 3 R.
Leta [15]97 položil Martin z Bránek za grunt svůj obci předměstské 3 R.
Leta 1598 položil Martin z Bránek za grunt svůj obci předměstský 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Martin z Bránek za grunt svůj obci předměstské 3 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Martin z Bránek za g[runt] obci předměstské 1 R 15 gr.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Martin z Bránek za grunt obci předměstské za rok 1601 a 1602 3 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Martin z Bránek za g[runt] obci předměstské 3 R.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Zuzanna Komněnská, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Martinovi z Bránek, prodala požár ut s[upr]a za summu Václavovi Řehořovýmu 27 R. Závdanku jí dal 15 gr, ostatek platiti má od letha 1614 po 1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.

Rukoj[mě] za placení a opravu i povinnosti J.M. Páně Tomáš Služíbka, Eliáš Klempíř S.R.S.N.
Na tom podsedku náleží těmto:
Obci předměstské předních peněz 9 R 14 gr.
Danielovi Šešerovýmu 7 R 1 gr.
Zuzaně Komněnské 10 R.
f 149a
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Václav Řehořů prodal podsedek Janovi Peprnému za summu 41 R 15 gr. Závdanku mu dal 15 R, ostatek platiti má od letha ut s[upra] po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Tesař a Jíra Hřebíček slíbili rukou S.N.
Téhož letha ut s[upr]a Jan Peprný položil za g[runt] obci předměstské 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Peprný položil za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Peprný položil za grunt na obec předměstskou peněz 1 R.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Peprný prodal podsedek svůj Danielovi Malířovému za summu
41 R 15 gr. Závdanku dal jemu Daniel 9 R a při Velikonoci dáti má ještě 8 R leta 1618, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Navrátil a Matouš Poláček S R S N. Což Peprný zaplatil, to pustil Danielovi.
Leta svrchu psaného Daniel Malířů položil za grunt obci před[městské] 1 R.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Malířů prodal ten podsedek Ondrovi Tuřanskému za summu 60 R. Závdanku dal 12 R, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Urban Čejkovský a Jan Ruka SRSAN.
Téhož letha Ondra Tuřanský položil za ten podsedek 1 R.
Ten přijali ouřad předměstský.

Pusté

Leta Páně 1738 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času vystavíce grunt ut s[upr]a Matúš Cigánek z holého a od mnoha let pustého místa, takový sobě až posavad připsati nedal, zatím ale prostředkem smrti z toho světa se jest odebral. Po smrti jeho pozůstalá po něm
f 149b
vdova Kateřina nemaje možnosti takového gruntu držeti, prodala jej z svej dobrovolnej vůle Pavlovi Hoštíkovi za 30 zlr,
kteréžto peníze za to vystavení se počítají, v summě ale

verunkových peněz 60 zlm, kteréžto nadepsané 30 zlr za vystavení nadjmenovaná vdova Cigánková náležitě k rukám svým přijala. Podle čehož se nyní připisuje a odevzdává tenž grunt Pavlovi Hoštíkovi za vlastní a dědičný s placením verunkových peněz těch 60 zlm ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti a svolením obou stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václ[av] Košvitz a p[an] Eliáš Grögr S.R.S.V.a N.

Přípis Jana Zahradníčka

Leta Páně 1760 dne 5. Janua[rii] za purkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních téhož času zdědíce Jan Hoštík po svým otci grunt ut supra, takový z Janem Zahradníčkem
f 150a
na grunt folio 372 profrejmarčil a Janovi Zahradníčkovi na svůj grunt 30 zlr přidal. Pročeš tento grunt nadepsaný z těma na něm podlužnýma 60 zl mor[avských] verunkovýma Janovi Zahradníčkovi za jeho vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Bartelsmann a p[an] Jan Weiner. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Václava Mlýnka

Leta Páně [1]764 dne 3ho Novembris za burgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních teho času majíce Johan Zahradníček takový gtrundt ut supra připsaný, takový grundt s Václavem Mlýnkem profrejmačil za grundt jeho folio 372, a to sice bez všeho přídanku jeden druhému. Pročeš se takový Václavovi Mlýnkovi za jeho vlastní a dědičný s těma na něm podlužnýma verunkama p[e]r 50 zl mor[avských] po dvouch zl mor[avských] [připisuje].
f 150b
Světkové za opravování gruntu a platy král[ovské] císařské, vrchnostenské a obecní p[an] Christoph Mihač a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti obojích stran die et anno ut supra.

Přípis Josefa Stanislava

Leta Páně [1]764 dne 3ho Novembris za burgmistra pana Josefa Křižana a teho času spoluradních předstúpil Václav Mlýnek oznamujíce, kterak dům svůj ut supra připsaný [z] své dobrovolné vůle Josefovi Stanislavovi za summu 40 zlr odprodal. Pročeš se jemu s těma na tom domě podlužnýma verunky

p[e]r 50 zl mor[avských] po dvouch zl mor[avských] ročně za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Svjetkové za opravování gruntu a platy císař[sko] král[ovské], vrchnostenské a obecní pan Christof Mihač a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti obouch stránek die et anno ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet
f 151a
20 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 6te Februarii 1800. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 66 einverleibten Quittung sind diese 20 fr bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sessione 14te April[is[ [1]804. Prat.