Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

95 Grunt Václava Chorynského

f 162a

Letha Páně 1564 podle zápisu knih starejch purgkrechtních černejch v listu 96 nadepsaný Václav Choryně koupil ten grunt svuoj od Matouše Zedníka za summu 30 R.
Kderoužto summu jemu docela a zouplna vyplnil. A tak ten grunth zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického koupeno od Vaňka Choryně na gruntě jeho k obci předměstské summy 30 R, dáno mu za ně peněz hotovejch 10 R, platiti má ty peníze od leta [15]99 po 3 R.
Rukojmě za platcení Jíra Svačinů, Mikuláš Hrbků S.R.S.N.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Vaněk Choryně peněz skoupených obci předměstské 3 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Vaněk Choryně obci předměstské za grunt 3 R.

Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a podli rozdílu statku pozůstalého po n[ebožtíku] Vaňkovi Choryňovi Kuna, pozůstalá vdova po něm, statek všecken koupila za summu 254 R. Z toho sobě dílu svého porazila 76 R 20 gr a tak mimo poražení dílu svého dopláceti zůstává summy 177 R 10 gr, placením od letha 1600 po 10 R jmenovitě takto: za podsedek obci po 3 R a za statek sirotkom po 7 R. Odevzdán za volný
f 162b
a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské David Labr, Martin Kozel, Jan Bolffů, Jíra Jalový z Radějova S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží obci předměstské předních peněz 24 R, jíti jim mají od leta 1601 po 3 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Choryně 153 R 10 gr, jíti jim mají od leta 1601 po 7 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Kuna, vdova po n[ebožtíku] Vaňkovi Choryňovi, položila za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Drahotoušský na místě Kuny svrchu psané, ženy své, za grunt obci předměstské za rok 1602 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Drahotoušský za g[runt] obci předměstské 3 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Drahotoušský za gr[unt] obci předměstské 1 R 22 ½ gr.

Letha a za předního konšela ut sup[ra] Jan Drahotoušský prodal týž svrchu psaný podsedek Pavlovi Špitálskýmu na ten spůsob, že cožkoliv na něm zaplaceného měl, to všecko jemu pustil, toliko aby za něj doplatil obci předměstské 13 R
7 ½ gr, placením od letha 1611 po 2 R. Odevzdán za volný a

svobodný.
Rukojmě Matěj Prušanský a Thomáš Služíbka S.R.S.a N.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Pavel Špitálský za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Špitálský za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Špitálský za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Špitálský za grunt obci předměstské ročních peněz 2 R.
f 163a
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Pavel Špitálský položil za grunth obci předměstské 2 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Špitálský prodal podsedek svůj Václavovi Navrátilovi za 35 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 8 R, platiti má ročně po 3 R počna leta 1617 při posudku a peníze verunkové položit má za rok 1616 Pavel Špitálský. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Mikulec a Jan Pohanka SRSN. Stalo se za fojta Valentina Krnovského v 1. neděli adventní leta ut s[upr]a.
Leta svrchu psaného za téhož ouřadu Pavel Špitálský položil po odevzdávce za grunt na obec předměstskou 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Navrátil za grunt peněz ročních položil 3 R.
Z toho dáno obci předměstské posledních peněz 1 R 7 ½ gr a Pavel Špitálský přijal prvních peněz 1 R 22 ½ gr.
Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Navrátil položil za grunt peněz ročních 3 R.
Ty jsou vydány Pavlovi Špitálskému.

Pusté

Přípis domu Jozefovi Zahnašovi

Leta Páně 1761 dne 22. Septemb[ris] za purgmistra pana Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho času jakož grunt ut supra N.95 od mnoho let vždy pustý pozůstával, takový tempore inter medio z pustotiny vystavil Pavel Čambala a takový nemajíce připsaný prodal Jozefovi Zahnašovi za summu 100 zlr, Poněvadž ale až posavat Jozef Zahnaš grunt připsaný neměl, nyní teprv jemu se připisuje s placením verunkovej summy 19 zl mor[avských] ročně při posudcích obci městskej po 3 zl mor[avských].
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností jak cís[ařských], tak pansk[ých] i obecních pan Christoph Mihatsch a pan Jan Weiner.

f 163b
Přípis domu Václavovi Horákovi

Leta Páně 1761 dne 22. Novemb[ris] za purgmistra pana Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Jozef Zahnaš grunt ut supra N.95 právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle odprodal Václavovi Horákovi za summu
110 zlr s tím na něm od starodávna majícím právem a placení verunkovej summy obci městské 19 zl mor[avských] ročně při posudcích po 3 zl mor[avských].
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti jak císař[ské], tak pansk[é] i obecní pana Pavel Svoboda a pan Jozef Vychodil.