Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Pavla Poláčka

f 21a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 130 Pavel vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli i jiným k to[mu] příslušenstvím, tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, po ne[božtíku] Vítkovi Šťúrovi za 160 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních i s poraženým dílem Maruše manželky své až do letha [15]93 vyplnil 51 zl 11 gr 2 den. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 6 zl summy 108 zl 18 gr 5 den.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaný[m], a to takto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Maškových 21 zl, ty jim jíti mají od letha [15]94 po 6 zl.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Maškového 21 zl 18 gr
5 den, ty jim jíti mají takto: letha [15]97 3 zl a od letha [15]98 při Vánocích po 6 zl.
Item Michalovi Sečkovi 7 zl, ty jemu jíti mají, když sitorci Bartoně Maškového svou spravedlnost vyzdvihnou.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 29 zl, ty jim jíti mají, když osoby vejš psané spravedlnost vyzdvihnou, též po 6 zl.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Vítka Šťúrového na posledních penězích 30 zl.
Rukoj[mě] Jíra Vašků, Petr Hoďasů, Jan Kabíčků, Václav Mlynář, Bartoš Kocourek, Jan Tomšíků R.S.N.

Letha [15]94 položil Pavel Poláček za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]95 položil Pavel Poláček za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 zl.
Letha [15]96 položil Pavel Poláček za grunth peněz 6 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Poláček za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha 1598 položil Pavel Poláček za grunt svůj peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Maškových 6 zl.
Letha [15]98 položil Pavel Poláček za grunt svůj peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Maškových 6 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Pavel Poláček za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Maškových 6 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje prodán grunt zůstalý po n[ebožtíku] Pavlovi Poláčkovi z půl lánem roli, z osetím, ze třema koňmi a jiným hospodářstvím Jakubovi Kapsovi za summu 200 zl. Závdanku dal 17 zl, ostatek platiti [má] od letha 1600 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Martiničků, Jan Benedíků, Jan Markus, Martin Šklubalů S.R.S.A N.
Letha 1600 za purgkmistra ut s[upr]a položil za grunt Jakub Kapsa na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Maškových 4 zl.

Letha 1601 za purgkmistra Václava Pytlovaného položil Jakub Kapsa za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Maškových
4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jakub Kapsa za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Maškových 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jakub Kapsa za g[runt] na s[irotky] nebožtíka] Bartoně Maškových
6 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn tento grunt od pana ouředníka na placení po 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jakub Kapsa za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Maškových 2 zl.
Letha 1609 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jakub Kapsa za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Maškových 2 zl.
f 22a
Letha 1616 za purgkmistra Jana Vaškového tento grunt zůstávaje pustý prodána od něho 1 čt[vrt] s roli Pavlovi Rohanovi za summu 20 zl bez závdanku a platiti ji má počna letha 1617 po 2 zl. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Štěpán Padělek a Jura Šanec S.R.S.a N.
Téhož letha a dne ut s[upr]a týmž spůsobem prodána jest druhá čt[vrt] s roli od tohoto gruntu Tobiášovi Linhartovému za summu 20 zl bez závdanku a platiti má ji počna letha 1617 po 2 zl. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Martin Hambálek, Jan Bělín S.R.S.a N.
Lhota jim oběma puštěna do 2 leth.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Tobiáš Linhartů prodal ten grunt zase Jírovi Šťúrovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má od leta 1617 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Petrlků a Jura Petrlků SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky Jíra Šťúra položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Maškových 2 zl.
Více Pavel Rohanů položil za druhou čtvrt týmž sirotkům
2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Pavel Rohanů položil za 1 čtvrt roli s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Maškových 2 zl.
Od Jíry Šťoura za druhou čtvrt roli týmž sirotkům 2 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka prodán jest grunt pustý po smrti Jury Šťúra Mikulášovi Mithajovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Martin Benedíků a Martin Durnů SRSN.

Pusté

f 22b
Letha Páně 1632 za purgmistra Martina Sedláře Pavel Rohan jakož byl ten grunth i s 1 čtvrtí roli l[eta] 1616 ukoupil a potomně od něho upustil, jakž napřed odevzdávka to vysvětluje, takového gr[untu] i s tou rolí zase se ujal, což ještě za něj zůstává dopláceti, placením ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Janoulek a Jan Duroší S.R.S.N.

Leta 1633 za purgkmistra Pavla Kopíka prodán jest gr[unt] s jednou čtvrtí roli po Mikulášovi Mithajovi zůstalý Petrovi Tuřanskému za summu 15 zl bez závdanku a platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hřešoň a Jakub Trojka S.R.S.N.

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal ten grunt Petr Tuřanský Danielovi Mlynářovi bez závdanku za summu 15 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jakub Dolní, Pavel Hrohan(!) SRSN.

Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčka a starších jeho jest ten zvrchu psaný grundt ze čtvrtí roli prodán Matějovi Zálešákovi za summu 18 zl bez závdanku, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecné Jan Kolek a Martin Šašvad SRSaN.
f 23a
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčka položil Pavel Rohan ročních peněz 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem.

Pusté

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze čtvrt roli po Pavlovi Rohanovi Janovi Ondřejovi za summu 20 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Trn a Matouš Ptáčník
S.R.S.a N.R.