Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunt Mikuláše Tkadlce

f 391a

Ten vejš psaný Mikuláš má podsedek z rolí k němu přináležející, tak jaký zápis kněh starých purgkrechntích list 53 ukazuje, zouplna zaplacenej.

Letha 1606 za purgmistra Michala Michny ouřad lipovský prodali podsedek ut s[upr]a z rolí, s koňmi, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, pozůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Tkadlcovi, Janovi Psíkovýmu za summu 100 zl. Závdanku dal
20 zl, přijali jej ouřad na dluhy neb[ožtíka] Mikuláše Tkadlce, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Pejcha, Pavel Boháč, Jíra Bouchal, Petr Krejčí S.R.S.A N.
Z toho gruntu náleží osobám těmto:
Janovi Matouškových z Šumic nápadu po neb[ožtíku] Mikulášovi Tkadlcovi bratru jeho 38 zl 6 gr 5 den.
Václavovi Holipánovi týmž způsobem 11 zl 2 gr 5 den.
Zuzanně, manželce neb[ožtíka] Mikuláše Tkadlce, kteráž jest od nepřítele zajata, 30 zl 20 gr 4 den.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jana Psíkového za grunt 4 zl. Ty 4 zl přijal Jan Matuškových z Šumic na nápad ut s[upr]a.
Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jan Psíků za grunt Janovi Matouškových do Šumic 4 zl.
Jakož náleželo Václavovi Holipánovi na tomto gr[untě] 11 zl 2 gr 5 den, ty jest prodal Janovi Psíkovému za hotových 1 zl 20 gr. A tak tu již Václav ut s[upr]a nic nemá.

Pusté
f 391b
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jan Psíků za grunt 4 zl. Ty sou vydány Janovi Mathouškovýmu do Šumic.
A jakž ještě témuž Janovi Mathouškových náleželo na tomto gruntě předních peněz se vyplniti 26 zl 6 gr 5 den, ty jest prodal Janovi Psíkovýmu za hotových 6 zl 2 gr.
A tak nebude povinen platiti až od letha 1620.

Pusté

Letha 1630 za purgkmistra Pavla Bolfového ouřad lipovský prodali ten požár ut s[upr]a Pavlovi Nevěrovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Kašpar Těšínský a Jan Kratochvíle S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Pavel Nevěra ze gr[unt] svůj ročních peněz položil 15 gr. Ty náleží na kostel lipovský, kteréž jest odporučila n[ebožka] Anna, dcera n[ebožtíka] Jana Psíka.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučky Pavel Nevěra položil na kostel lipovský 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Pavel Nevěra položil na kostel lipovský 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Pavel Nevěra položil na kostel lipovský za rok 1646 1 zl.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský ten svrchu psaný podsedek po Pavlovi Nevěrovi Jurovi Huterovi za summu 15 zlm a což na něm zaplatil, to se jemu Huterovi pouští, placení ostatek po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Žák a Marek Kolacia S.R.S.a N.R.
f 392a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt Jírovi Mrkvovi za summu 1 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Búchal a Martin Kolařík SRSN.