Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunt Matouše Kolacia

f 421a

Ten Matouš Kolacia má podsedek svůj zaplacenej.

Leta 1598 purgkmistra a starší lipovští prodali podsedek z rolí, což k němu přináleží, Janovi Matouše Kolacije synu za summu 150 zl.
Na to položil závdanku bratřím a sestře své 4 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Bouchal, Jura Krejsů, Pavel Mlčků S.R.S.N.
Ta summa všecka náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Kolacija.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Matouše Kolacije za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kolacie
4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Kolacie za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kolacie 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Kolacie za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kolacie
4 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Kolacia za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kolacie
1 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Kolacia za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kolacie
4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Kolacia za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kolacie
4 zl.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil týž Jan Kolacia za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kolacie
2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jan Kolacia za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kolacie 4 zl.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jan Kolacia za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kolacie 4 zl.
f 421b
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jan Kolacije za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kolacije
4 zl.
Letha 1612 za purgk[mistra] Jana Kolacie položil týž Jan Kolacije za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kolacie
4 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jan Kolacie za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kolacie 4 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jan Kolacie za grunt svůj peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kolacie 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Kolacie položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kolacie za grunt
4 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan Kolacie položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kolacie
4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Kolacie položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kolacie 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka položil Jan Kolacie za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kolacie 4 zl.

Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Sedláře týž purgkmistr a starší prodali ten gr[unt] i s rolí k němu přináležející Jiříkovi Vnučkovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Koukal a Melichar Merkut S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Jiřík Vnuček položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Koláře, ty zůstávají za ouřadem 2 zl. Ty 2 zl přijal Marek Kolacija.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jiřík Vnuček na doplacení gruntu svého ostatních peněz položil Markovi Kolacijovi, kteréž on přijal 38 zl.
A tak Jiřík Vnuček má grunt za zaplacený.
f 422a
Leta Páně 1639 za purgkmistra Jiříka Polášky ten grunt svrchu psaný prodán jest od sirotkův neboštíka Jiříka Vnučky Mikolášovi Manovému za 50 zl, placení poročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinností všelijakých panských a obecních Martin Mithaj, Pavel Nevěra
SRSN.
Mikoláš Manů na svůj kup položil za grunt ročních peněz
3 zl. Ty přijal Jan Vnuček na díl svůj.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Mikuláš Manů ročních peněz položil 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan Vnuček na díl svůj.
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa Markyta položila peněz ročních 1 zl 15 gr. Ten přijal Jan Vnuček.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Mikuláš Manů položil peněz ročních, ty přijal purg[mistr] ut s[upr]a 1 zl 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Mikuláš Manů [položil], ty přijala vdova po n[ebožtíku] Janovi Vnučkovi 1 zl 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Mikuláš Manů položil a ty přijala vdova po n[ebožtíku] Janovi Vnučkovi 1 zl 15 gr.

f 422b
Letha 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka položila Margeta Vnučková za rok 1647 sirotku po nebo[žtíku] Janovi Vnučkovém
1 zl. Ten zlatý přijali ouřad lipovský, ty peníze jsou odvedeny Adámkovi Vnučkovi.

Letha páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa Margeta, pozůstalá vdova po nebožtíkovi Mikulášovi Manovi, takový grunt jest pustila Martinovi Búchalovi za summu tou, což na něm dopláceti se má a vyhledá, placení každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Mrkva a Jíra Melicharů SRSN.