Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Letha Páně 1594

učiněn jest tento index druhé strany na Závodí
regist[e]r purgkrechtních lipovských
pro snadnější vyhledání jednoho každého gruntu
a spravedlností lidskejch,
kderejmž kde a kterého gruntu hledati máš
tímto indexem níže psaným jse spraviti moci budeš.

Grunt List

1 Mikuláše Rohana ........................... 1
2 Matěje Šašvaty ............................ 11
3 Pavla Poláčka ............................. 21
4 Jana Podušky .............................. 31
5 Jana Janoulka se čtvrtí roli .............. 41
6 Jana Janoulka z puol lánem roli ........... 51
7 Macka Moškorového ......................... 61
8 Jíry Škřině ............................... 71
9 Jana Velečky .............................. 81
10 Jíry Krejsy ............................... 91
11 Václava Pytlovaného ....................... 101
12 Jíry Podřezala ............................ 111
13 Adama Pavelky ............................. 121
14 Matěje Vaňkového .......................... 131
15 Václava Vávry ............................. 141
16 Vaňka Zubatého ............................ 151
17 Mikuláše Lukšového ........................ 161
18 Matouše Rozumového ........................ 171
19 Jana Pelového ............................. 181
20 Jíry Těžkého .............................. 191
21 Jíry Kuželovského ......................... 201
22 Pavla Mlčkového ........................... 211
23 Pavla Janulka ............................. 221
24 Václava Bařiny ............................ 231
25 Jana Benedíkového ......................... 241
26 Bartoně Pešového .......................... 251
27 Jana Kubíčkového .......................... 261
28 Jana Kubějového ........................... 271
29 Jana Vítkového ............................ 281
30 Bartoše Kutějky ........................... 291
31 Jíry Velečky .............................. 301
32 Tomáše Vrtala ............................. 311
33 Jíry Vaškového ............................ 321
34 Jana Lukše ................................ 331
35 Matěje Kotačky ............................ 341
36 Bartoše Kocourka .......................... 351

37 Jíry Vaníčka .............................. 361
38 Michala Michny ............................ 371
39 Jana Jakubcového .......................... 381
40 Mikuláše Tkadlce .......................... 391
41 Jana Onučky ............................... 401
42 Daniele Kuželovského ...................... 411
43 Mikoláše Kolacia .......................... 421
44 Jíry Tomšíka .............................. 431
45 Jíry Pavlíčkového ......................... 441
46 Václava Benedíkového ...................... 451
47 Anny Janoulkový ........................... 461
48 Václava Mlynáře ........................... 471
49 Anny Hložkovej ............................ 481
50 Jíry Pelového ............................. 491
51 Mikuláše Kočičky .......................... 501
52 Matěje Lacka .............................. 511
53 Tomáše Roždiny ............................ 521
54 Bartoně Bartoňce .......................... 531
55 Jana Šlapákového .......................... 541
56 Jana Vrby ................................. 551
57 Jakuba Barinusa ........................... 561
58 Jana Tomance .............................. 571
59 Pavla Petruželky .......................... 581
60 Jana Kárníka .............................. 591
61 Vaňka Moštěnskýho ......................... 601
62 Jana Rufle ................................ 611
63 Jana Prášila .............................. 621
64 Jana Rabáčka .............................. 631
65 Pana Sebolda Čačka ........................ 641
66 Vavřince Kladrubského ..................... 651
67 Martina Pavelky ........................... 661
68 Mikuláše Hráčka ........................... 671
69 Daňka Třískala, list 4. před posledním