Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Grunt Bartoše Kutějky

f 291a

Letha Páně 1590 Bartoš vejš psaný koupil jest grunth s půl lánem roli podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 107 za summu 100 zl.
Závdanku na týž grunth položil 6 zl a od Barbory, manželky nebožt[íka] Martina Vrtalového, koupil 26 zl 5 gr. A tak ještě dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Mikuláše Peterky
67 zl 25 gr, ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po
5 zl.
Rukojmě Ondra Vincour, Pavel Kutějků, Martin Benedíků a Vašek Žilavý R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Bartoš Kutějků peněz ročních za grunth, ty jsou do truhlice sirotčí složeny 5 zl.
Letha [15]95 položil Bartoš Kutějků za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 zl.
Letha [15]96 položil Bartoš Kutějků peněz purgkrechtních za grunth 5 zl.
Letha [15]97 položil Bartoš Kutějků peněz purgkrechtních
5 zl.
Leta 1598 položil Bartoš Kutějků za grunt svůj na sirotky n[ebožtíka] Mikuoláše Peterky 3 zl.

Téhož leta [15]98 Bartoš Kutějků prodal grunt svrchu psaný z půl lánem roli, 3 koňmi a jinejm hospodářstvím Martinovi Kovářovi za summu 100 zl. Na to jemu odvedl grunt svůj ze čtvrtí roli v summě 57 zl 5 gr. A tak zuostává doplatiti na sirotky n[ebožtíka] Mikuoláše Peterky 42 zl 25 gr.
f 291b
Tu summu pokládati má od letha [15]99 po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Kotačka, Jan Onučka S.R.S.N.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Martin Kovář za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Martin Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Kovář za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky
3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Kovář za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 2 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Martin Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky
5 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny ouřad lipovský prodali požár ut s[upr]a s půl lánem roli, s jedním achtelem vinohradu v hoře Radostné pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Kovářovi Janovi Kociánovi za 100 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Bouchal, Jíra Vašků, Pavel Miškéř, Jakub Kapsa, Kuba Janků S.R.S.A N.
Na tomto gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 22 zl 25 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kováře poslední peníze 77 zl 5 gr.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Kocián srazil sobě dílu po Kateřině, neb[ožtíka] Martina Kováře manželce, mateři své, což jemu přišlo 26 zl 28 gr 5 den.
Letha 1608 za purgk[mistra] Jana Kolacie položil Jan Kocián za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jan Kocián za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky trojích peněz i za rok [1]609 a [1]610 6 zl.
Letha 1612 za purgk[mistra] Jana Kolacie položil Jan Kocián za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 4 zl.
f 292a
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jan Kocián za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jan Kocián za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jan Kocián za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 3 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan Kocián položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky
3 zl. Ty sou vydány Vaškovi, s[irotku] n[ebožtíka] Martina Kováře na dělání vinohradu. Slouží u Jiříka Vnučka.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Kocián položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 4 zl. Již náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kováře.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Kocián položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 4 zl.

Pusté

Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Sedláře týž purgkmistr a starší prodali ten grunth požár s půl lánem roli Klimentovi Mikéskovi bez závdanku za summu 40 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Mathouš Košík a Jíra Košík S.R.S.a N.
Letha Páně 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Kliment Mikéska položil za grunt a ty peníze zůstávají za ouřadem lipovským 2 zl.

Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Kliment Mikéska položil za grunt a ty zůstávají za ouřadem lipovským 2 zl.
f 292b
Leta Páně 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka jakož jměl Kliment Mikésků sobě grunt připsán s polouláním roli, s toho gruntu zešel, teda polovici téhož gruntu ze čtvrtí roli koupil od purgkmistra a ouřadu lipovského Matěj Bulač za 20 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní a placení gruntu Mikuláš Kajduš, Martin Mithaj S.R.S.N.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Matěj Bulač z gr[untu] ušel, tehdy tenž purgkmistr z ouřadem prodali tenž gr[unt] ze čt[vrtí] roli Janovi Žákovi za 20 zl, placení po
1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Šašvata a Matěj Jazyga SRSAN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Jan Žák položil a zůstává za úřadem Lipova 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Jan Žák položil a ten přijal Jura Šamšík za rok 1646 1 zl.
Letha 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka položil Jan Žák za rok 1647, které Jura Šamšík přijal, totiž 1 zl.

Letha 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jiříka Kúkala prodali grunt po n[ebožtíku] Janovi Žákovi z jednou čtvrtí roli a druhou čtvrt Klimentovskou, která leží podle týž čtvrti Žákovskej, aby bylo půl lánu pospolu, za 30 zl Janovi Klaníčkovi, platiti má každoročně po 2 zl komu náležeti bude. Odevzdáno za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Strejčeník a Martin Machalek SRSN.