Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunth Jana Křenka

f 151a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch červených purgkrechtních v listu 34 nadepsaný Jan koupil podsedek svuoj od Urbana Knapa za summu 80 R.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních až do letha [15]92 vyplnil 39 R a tak ještě dopláceti zůstává 41 R. Na to jest od letha [15]92 až do letha [15]94 zadržel peněz purgkrechtních 12 R.
Ta summa náleží Jírovi Foltýnové[mu] z Strážnice a jíti mu mají rok po roku při Vánocích po 6 R.
Rukojmě Matěj Bobalovský, Linhart Suchánek S.R.S.N.

Letha [15]94 položil dvojích peněz purgkrechtních Jírovi Foltýnovýmu 12 R
A tak ostatek tenž Jan Křenek dopláceti má od letha [15]95 pořadně po 6 R.
Letha 1595 položil Jan Bolffů na místě Jana Křenka ročních peněz 6 R.
Letha [15]96 položil položil Jan Bolffů Jírovi Foltýnovi za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
f 151b
Letha 1595 Jan Křenek prodal grunth svůj napřed psaný Janovi Bolffovi za summu 80 R. Na tu summu jest závdanku a jedny roční peníze i s těmi 35 zlatými, kteréž jest Jan Křenek Janovi Wolffové[mu] na tom gruntě dobrovolně pustil 56 R. A tak ještě od letha [15]96 dopláceti zůstává napřed psanému Jírovi Foltýnovému po 6 R – 23 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin Bolffů, Václav Kalabů, Jan Bartošů S.R.S.N.
Leta [15]96 položil Jan Wolffů Jírovi Foltýnovému za grunt 6 R.
Letha 1597 položil Jan Bolffů Jírovi Foltýnové[mu] za grunt 6 R.

Letha 1598 Jan Bolffů ut s[upr]a prodal podsedek svrchu psaný Blažkovi Sečkaři za summu jmenovitě 90 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 10 R, ostatek summy dopláceti má od letha [15]98 při Vánocích po 6 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Adam Hronek, Bartoš Bilský S.R.S.N.
Letha 1598 položil Blažek Sečkař za grunt Jírovi Foltýnovému 6 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Letha 1599 za předního konšela Petra Kostického položil Blažek Sečkař za g[runt] Jírovi Foltýnové[mu] ostatních 5 R.
A tak Jíra Foltýn tu nic nemá.

f 152a
Téhož letha 1598 Blažek Sečkař prodal gru[nt] svůj Martinovi Bolffovýmu za summu 90 R. Závdanku dal Blažkovi Sečkařovi 16 R a což mimo ten závdanek zuostávalo k doplatcení Janovi Bolffovýmu summy 74 R, takové peníze Jan Martinovi Bolffovýmu bratru svýmu pustil za tou příčinou, že Martin taky Janovi na gruntě svým, kderej mu odvedl, což zaplaceného jměl, pustil.
A tak Martin Wolffů ten grunt svůj zaplacený má.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Martin Bolffů prodal sám na sobě na podsedku ut s[upr]a obci předměstské summy 50 R, dáno jemu za ně peněz hotových 21 R, ty má pokládati od leta 1600 po 5 R.
Rukojmě za to Eliáš Rybář, Jíra Stolař S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Martin Bolffů skoupených peněz obci předměstské 5 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin Bolffů prodal podsedek svůj Mikulášovi Žebráčkovi za summu
120 R. Závdanku jemu dal 12 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Štefan Lech, Tobiáš Zedníčků, Jan Maňásek, Bartoš Kutějků, Martin Bolffů S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Žebráček obci předměstské 3 R.
Jakož Martinovi Bolffovýmu máleželo na tomto gruntě všeho 63 R, ty jest prodal obci předměstské za hotových 12 R 10 gr. A tak Martin Bolffů na tom podsedku nic nemá.
Rukojmě svrchu psaní.
f 152b
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Mikuláš Žebráček prodal podsedek svůj Tobiášovi Zedníčkovi za summu 120 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má při Vánocích od leta 1602 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Adam (nečitelné), Štefan Lech, Mikuláš Žebráček S.R.S.N.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Thobiáš Zedníček za g[runt] obci předměst[ské] 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tobiáš Zedníček za g[runt] obci předměstské 5 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalej po neb[ožtíku] Thobiášovi Zedníčkovi, Janovi Slováčkovi z Bohunína za summu 45 R. Závdanku dal obci předměstské 3 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Tesař a Martin Gvozd S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Slováček za grunt obci předměstské 1 R.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Slováček za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Slováček za g[runt] obci předměstské 1 R 15 gr.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jan Slováček za g[runt] obci předměstské 2 ½ R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Slováček za gr[unt] obci předměstské 3 R.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Slováček prodal podsedek svůj Jakubovi Ostravskému za summu 60 R. Závdanku jemu dal 11 R 15 gr, ostatek platiti má od letha 1613 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] [za] spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Michal Vic, Jakub Chytroška S.R.S.N.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Ostravský za grunt obci předměstské 2 R 15 gr.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Ostravský za g[runt] obci předměstské 3 R.
f 153a
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášové[ho] Jakub Ostravský položil obci předměstské za grunt 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Ostravský položil na obec předměstskou 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Ostravský položil za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Ostravský Tyrálek položil za gr[unt] obci předměst[ské] 3 R.

Pustý

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti Jakuba Ostravského prodán jest ten grunth Jankhovi Tesaři za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Zářecký, Urban Tesař
S.R.S.a N.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Janek Tesař položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Janek Tesař položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Janek Tesař položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Janek Tesař položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Janek Tesař položil za gr[unt] obci městské 1 R.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Janek Tesař budouc v nemoci postaven prodal týž gr[unt] ut s[upr]a Havlovi Hornému za summu 60 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 13 R a což měl Janek na něm zaplaceného, totiž 6 R, ty jest Havlovi pustil, placení ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Tomek Šimků a Martin Franěk S.R.S.a N.
f 153b
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Havel Horný prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Matějovi Dubanskému za summu 60 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 8 R 15 gr, placení ročně po
2 R a což Havel Horný od Janka Tesaře vyplacených peněz postoupených sobě měl, totiž 6 R, ty jest zase Matějovi pustil. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Lazebníků a Jan Hačka S.R.S.a N.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Matěj Dubanský položil k obci městské 1 R.
Letha 1646 za purgkmistrovství Jana Slováčka před obnovením ouřadu složil na contrib[uci], kteráž se pro anticipando skládala, 2 zlr. Nebyl dlužen, poněvadž k obci platí, jsou jemu vypsány.
Přidal k tomu za purgkmistra Lorenc Peypolta 20 kr, kteréž přijal, a tak činí 2 zlm.

Letha 1653 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho Matěj Dubanský nadepsaný grunth byl jest frejmarkem postoupil Jírovi Moštěnskému protiv grunthu v Německej ulici a cožkoliv na něm vyplatil, to jest Jírovi pustil.
Zemrouc týž Jíra Moštěnský, pozůstalá vdova prodala ten grunth Janovi Markovičovi za summu 60 R. Závdanku jí dal 2 R, ostatek summy platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Mathouš Suchovský a Jakub Planický SRSaNR.
f 154a
Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka Jana Markoviče takového gruntu se zaujal vlastní syn jeho Martin, kterýžto grunt Martinovi Markovičimu prodán jest od ouřadu za s[umm]u 60 zlm a co tak neboštík zaplaceného měl, totižto
2 zlm, ty se Martinovi připisují, placením ročně k obci městské po 2 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Jan Jetel, Ondra Chovánek SRSpaN.
Letha Páně 1688 dne 16. Martii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška oddělal na rathauzi, za což se jemu vypisuje
1 zl mor[avský].

Letha Páně 1713 dne 25. April[is] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho držíce grunt ut supra Uršula, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Tomášovi Šiňavovi [a] po Martinovi Markovičovi, který ani jeden ani druhý sobě jej připsaného neměl, takový nemohouce délejíc držeti, prodala jej Jakubovi Nádherovi příchozímu za 7 ½ zlr, které toliko za vystavení se počítají, grunt ale ten se mu prodává v summě hlavní 60 zlm. Však poněvadž ještě na tom gruntě mnoho stavení jest, aby jej tím lépejíc zvelebiti mohl, z tej summy se jemu upúští třetí díl, id e[st] 20 zlm, ostatní summu bude povinen platiti ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Matúš Kratochvíla a Pavel Chovánek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 154b
Letha Páně 1715 dne 8. Februarii za purgmistra pana Karla Kaysera a spoluradních toho času majíce Vavřín Najman grunt ut supra od Jakuba Nádhery koupený a nemajíce jej sobě připsaný, takový prodal z svej dobrovolnej vůle i s tím, co na něm zaplaceného jest, Vavřínovi Součkovi za hotových sedm rýnských třicet krejcarů, kteréžto za vystavení a to, co již vyplacené jest, se počítají, ostatní pak summu spláceti povinen bude nápadníkom, kteří se najdú, po 2 zlm ročně při posudcích. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Leta Páně 1729 dne 25. April[is] za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času zůstanúc grunt ut supra po tom nešťasném v roku 1718 vyšlém ohni docela pustý, takový k vystavení zaujal Jan Slezák jinak Priglák a vystavíce jej a nedadúce sobě připsati zemřel, po smrti jeho pozůstalá po něm vdova prodala jej Jakubovi Masaříkovi za hotových
19 zlr. Pročež se jemu nyní připisuje ten grunt za vlastní v summě verunkovej
f 155a
60 zlm, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích po
2 zlm, polhocení užíti kupec ještě má za rok 1729. Odevzdán jest jemu u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Grögr a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a leta ut supra.

Přípis Jozefa Masaříka

Leta Páně [1]770 dne 5. Feb[ruarii] za burgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Jakub Masařík a ohlásil, kterak on nemohouce pro svou

starost hospodařit, svůj právně připsaný dům svému synovi Jozefovi Masaříkovi na ten a takový spůsob odevzdal, aby on syn jemu otci svému každoročně po 5 zlr až do zaplacení 30 zlr vyplatil a v tom domě až do jeho smrti místo zanechal. Pročeš se jemu s těma na něm obci mněstské podlužnýma verunky p[e]r 60 zlm při posudcích ročně po 2 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho p[an] Joseph Svoboda a p[an] Joseph Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra.
f 155b
Přípis Antonínovi Klečanskému
(zápis škrtnutý)

Nota. Tento zápis zde se jakožto chybný docela cassiruje a dálejc při gruntě N.17 folio 164 dokonalejc k spatření jest zápis pravý.