Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Grunt Jana Medlova

f 467a

Letha Páně 1595 nadepsaný Jan koupil grunth svůj od Mikuláše Vracovskýho za summu 40 R.
Na to vyplnil závdanku 7 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zůstává 33 R.
Rukojmě za opravu gruntu, též povinností panských, k témuž gruntu náležitých Martin Blatnický a Bartoň Košinář S.R.S.N.

Letha [15]94 jakož jest Janovi Peštrnákovi na gruntě vejš psaným spravedlnosti náleželo 40 R, i majíc mu Jan nadepsaný po letech vyplniti, jest témuž Janovi Peštrnákovi ten grunth zase za volný a svobodný puštěn. Kterejž zouplna zaplacenej má.

Leta 1598 ouřad předměstskej prodali nadepsanej grunt po n[ebožtíku] Janovi Peštrnákovi Zuozaně Peštrnáčce manželce jeho za 30 R, platiti má od letha [15]99 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské i obecní Havel Lánecskej, Kuběj Polák S.R.S.N.
f 467b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Matouš Ratibořský, muž Peštrnáččin, za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 3 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Matouš Ratiborský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 3 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila Zuzana Peštrnáčka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 1 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Mathouš Raků položil na místě Zuzanny manželky své za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil Mathouš Raků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 3 R.

Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Matouš Raků prodal podsedek ut s[upr]a Tobiášovi Hájkovi za summu 30 R. Závdanku položil jemu 2 R a ostatek platiti má od leta ut s[upr]a po
2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Ondra Vojtek Klimkovský, Tomáš Služebka S.R.S.N.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tobiáš Hájek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 1 R
15 gr.
[Pustý]

Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Peštrnák prodal požár, kterýž n[ebožtík] otec jeho byl vystavěl, Jakubovi Holubcovi za summu 5 R bez závdanku, platiti má po
1 R.
Rukojmě Jan Matysů a Ondra Vojtek SRSN.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře ten Jakub Holubec umřel a Jan Ptejnský pojal sobě Lidu, vdovu po něm zůstalou, a prodal ten podsedek Václavovi Kubačovi za 30 R. Závdanku dal 5 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Zářický a Jan Rovenský SRSAN.
f 468a
Téhož letha Václav Kubač položil za gr[unt] 2 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peštrnáka 1 R.
A Janovi Ptejnskýmu na vydělané peníze vydáno také 1 R.

NB. Lida, někdy manželka Jakuba Holubce, správu učinila, že po smrti n[ebožtíka] manžela jejího skoupila na tomto gruntě od Jana Peštrnáka všecky peníze, což jemu na tom gruntě náležely, za hotových 20 gr. A tak ten Jan Peštrnák více tu nic nemá, nežli ty všecky peníze budou náležeti na tom gruntě Lidě, manželce Jana Ptejnskýho, a sirotkům, dítkám pozůstalým po n[ebožtíku] Jakubovi Holubcovi.

Pusté