Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Grunt Jana Černého

f 453a

Ten nadepsaný Jan Černej má podsedek svuoj souce nákladem svým vnově postavený a žádnému v ničemž nezávadnej.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan Černý prodal podsedek svůj ut s[upr]a Janovi Lukovskýmu za summu 40 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má při každých Vánocích od letha 1602 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Tomáš Bolecký a Pavel Charvát S.R.S.N.
Letha 1602 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Lukovský za grunt Janovi Černýmu 1 R.
Ten zůstává při ouřadu.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Jan Lukovský z toho podsedku ušel a Jan Černý jako svůj vlastní zase k sobě přijal a uvolil se, že dluh Viktorinovi Strakovi a Thobiášovi Strejčkových, což jim povinno jest, zaplatiti. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu i povinnosti panské Jan Peklo, Thomek Hlásný S.R.S.A N.

[Pustý]

Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel, syn nebo[žtíka] Jana Černého, ujal ten požár a když na něm nětco postavil, fojth a starší pustili mu jej v summě 24 R. S toho sobě srazil dílu z čtvrti, totiž 6 R, zůstává doplatiti nápadníkuom třem 18 R, platiti má od letha 1617 po 1 R.
Rukojmě Jan Rudecký a Valenta Rudecký SRSN.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Jana Černého položil za grunt 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Jana Černého položil za grunt 1 R.

Pusté