Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Grunth Jana Zelenky

f 433a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých červených purgkrechtních v listu 19 ten nadepsaný Jan Zelenka koupil grunth svuoj od Pavla Vachka za summu 40 R.
Na to jest závdanku vyplnil 6 R a tak ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává summy 34 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Jan Hanáček a Jan Mazač S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Jan Zelenka dvojích peněz purgkrechtních 8 R.
A tak ještě ostatek od letha [15]95 po 4 R vyplniti bude povinen.
Těch 8 R přijal Pavel Vachků.
Letha [15]95 položil Jan Zelenka za grunth peněz purgkrechtních Pavlovi Vachkovému 4 R.
Letha [15]96 položil Jan Zelenka za grunth Pavlovi Vachkovému za grunth 4 R.
Leta [15]97 položil Jan Zelenka za grunt 4 R.
Ty přijal Pavel Vachků.
Téhož leta [15]97 odvedl Pavel Vachků Janovi Zelenkovi na posledních penězích, které jemu z lásky pustil 4 R.
f 433b
Letha 1598 položil Jan Zelenka za grunt svůj Pavlovi Vachkovýmu 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Zelenka za grunt svůj Pavlovi Vachkovýmu 4 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Zelenka položil ostatních peněz Pavlovi Vachkovému 2 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan Zelenka prodal podsedek ut s[upr]a Kateřině Kotleně za summu 40 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha 1602 při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Matouš Poláček, Adam Střelecký S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran letha ut s[upr]a.

Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Jan Zelenka ten podsedek ut s[upr]a od Kateřiny Kotleny zase přijal a prodal jej Šimkovi Divockýmu za summu 38 R. Závdanku dal témuž Janovi Zelenkovi 3 R za peníze zasezelý, ostatek platiti má pd letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě David Labra, Vávra Šumický S.R.S.A N.
Na tom podsedku náleží předních peněz Thobiášovi Strejčkovýmu 13 R.
Janovi Zelenkovi 19 R.
Kateřině Kotleně 3 R.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Šimek Divocký za g[runt] Tobiášovi Strejčko[vému] 3 R.

[Pustý]

Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Vašek Zelenka prodal ten požár Pavlovi Jakubovému za 20 R bez závdanku, platiti má od letha 1617 ročně po 2 R.
Rukojmě Jan Pecina a Jindra Kopytlantský S.R.S.N.
f 434a
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Jakubů položil za grunt peněz ročních 2 R.

Leta svrchu psaného Pavel Jakubů prodal ten podsedek svůj Jakubovi Zárubovi Bolehradnicskému za summu 25 R. Závdanku dal Jakub Záruba 5 R, pokládati má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Mrouhal a Jura Hlásných S.R.S.N.

Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší prodali ten podsedek, z kteréhož Jakub Záruba preč ušel, Valentovi Vážanskému za summu 25 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 6 R a platiti jej má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a asvobodný.
Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Pavel Hemrichů a Pavel Černého syn S.R.S.a N.
Z toho závdanku dáno Simeonovi Blanařovému podle přípovědi za dluh po témž Jakubovi Zárubovi Bolehradském povinný 5 R.
A nápadníkům n[ebožtíka] Jana Zelenky dáno 1 R.
Téhož letha ut s[upr]a za téhož předního konšela Valenta Vážanský položil ročních peněz 1 R.
Ten jest vydán nápadníkům n[ebožtíka] Jana Zelenky.

Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Vážanský prodal podsedek svůj Ondrovi Glivickému za 25 R. Závdanku dal 4 R 15 gr, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Kašpar Vodislavský a Prokop Kýra SRSN.

Pustý