Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Index

L e t h a P á n ě 1 5 9 5

z poručení Jeho Milosti vysoce urozeného pana
pana Jana Jetřicha mladšího ze Žerotína a na Strážnici,
skrze mne Václava Letovského,
obyvatele měst[ečka] Bozskovic a Ježova,
a to za ouřadu níže psaného,
totiž rychtáře Martina Kováře a konšeluov Tobiáše Náhlého,
Pavla Kloboučníka, Tomana Mazánka, Daniele Slováčka,
Jana Tomášova, Jíry Praštka, Jana Otrapka, Jana Sejkory
a Jan Špačka Přerovského, písaře jejich radního,
pro vzdělání dobrého řádu jsou založena tato
registra purgkrechtní druhého dílu
na předměstí strážnickém
a pro snadnější pak vyhledání jednoho každého gruntu a
spravedlností lidskejch tímto indexem kde a v které[m] listu
kterého gruntu aneb zápisu hledati máš takto jse,
jakž níže pořadně napsáno jest, spraviti moci budeš.

druhého dílu kněh purgkrechtních

Grunt List

1 Daniele Slováčka ......................... 1
2 Václava Kalaba ........................... 11
3 Krištofa Flikle .......................... 21
4 Matěje Bobále ............................ 31
5 Jiříka Smetany ........................... 41
6 Tobiáše Náhlého .......................... 51
7 Martina Wolffa ........................... 61
8 Václava Žamberskýho ...................... 71
9 Jana Tomášového .......................... 81
10 Daniele Zezhulovýho ...................... 91
11 Jana Uvalenského ......................... 101
12 Matouše Pernikáře ........................ 111
13 Staňka Bednáře ........................... 121
14 Jana Kotlíka ............................. 131
15 Jana Němčického jinak Hanáka ............. 141
16 Jana Křenka .............................. 151
17 Jíry Martina Vavřincové[ho] .............. 161
18 Adama Hronka ............................. 171
19 Bartoše Stejskala ........................ 181
20 Jíry Praštka ............................. 191
21 Jiříka Knoblocha ......................... 201
22 Tobiáše Vrbeckýho ........................ 211
23 Martina Solgy ............................ 221
24 Filka Řezníka ............................ 231
25 Blažka Sečkaře ........................... 241
26 Ondry Svatčiny ........................... 251
27 Pavla Kutějkového ........................ 261
28 Jana Řehákového .......................... 271
29 Jana Tichýho ............................. 281
30 Jana Sovy tesaře ......................... 291
31 Mikuláše Vrchníčkového ................... 301
32 Jana Slavkovského ........................ 311
33 Bartoše Bílského ......................... 321
34 Jíry Poláčka ............................. 331
35 Martina Pohanky .......................... 341
36 Jíry Nohy ................................ 351
37 Havla Cihláře ............................ 361
38 Mikuláše Hrázného ........................ 371
39 Petra Žákovského ......................... 381
40 Jana Peklového ........................... 391
41 Jana Kramáře ............................. 401
42 Michala Salaje ........................... 411
43 Jíry Curáka .............................. 421
44 Jakuba Rouska ............................ 431

45 Michala Boršického jinak Žebráka ......... 441
46 Vaňka Slaníčkový[ho] ..................... 451
47 Václava Ostrožskýho ...................... 461
48 Macha Vítkového .......................... 471
49 Jíry Hyžového ............................ 481
50 Jíry Vracovskýho ......................... 491
51 Ondry Bilovskýho ......................... 501
52 Jana Manekova ............................ 511
53 Mikuláše Duchkova ........................ 521
54 Jana Zelenky ............................. 531
55 Mikuláše Blanaře ......................... 541
56 Žofky vdovy .............................. 551
57 Bartoně Košináře ......................... 561
58 Kateřiny Rabáčky ......................... 571
59 Tobiáše Hájka ............................ 581
60 Jana Mazače .............................. 591
61 Mikuláše Baše ............................ 601
62 Jana Černého ............................. 611
63 Tomáše Nechvalinského .................... 621
64 Martina Blatnického ...................... 631
65 Vaňka Kule ............................... 641
66 Václava Trna ............................. 651
67 Jana Medlového ........................... 661
68 Jíry Hradištskýho ........................ 671
69 Jana Punčocháře .......................... 681
70 Jakuba Hotaře ............................ 691
71 Jana Bašova .............................. 701
72 Adama z Střelic .......................... 711
73 Staňka Lešťanského ....................... 721
74 Tomáše Pěkníka ........................... 731
75 Kašpara Holických ........................ 741
76 Jana Petrovskýho jinak Pašky ............. 751
77 Víta Prušáka ............................. 761
78 Pavla Honka .............................. 771
79 Jakuba Krejčího .......................... 781
80 Jana Lipovského .......................... 791
81 Jíry Ambrožového ......................... 801
82 Mikuláše Višeňky ......................... 811
83 Daniele Hyžova ........................... 821
84 Ondry Chlupa ............................. 831
85 Marka Drahotoušského ..................... 841
86 Jíry Hudečka ............................. 851
87 Mikuláše Nováka .......................... 861
88 Vaňka Jíry Lutištkova .................... 871
89 Michala Kozla ............................ 881
90 Barbory Trnovej .......................... 891
91 Jana Hanáka .............................. 901
92 Jana Markového ........................... 911
93 Daniele Šešery ........................... 921
94 Mikuláše Trubače ......................... 931

95 Václava Choryně ......................... 941
96 Václava Trubače ......................... 951
97 Štefana Lecha ........................... 961
98 Ondry Peštrnáka ......................... 971
99 Jiříka Svatčiny ......................... 981
100 Jíry Petrovského ........................ 991
101 Matěje Škřítka .......................... 1001
102 Pavla Urbanového ........................ 1011
103 Michala Škřinaře ........................ 1021
104 Michala Oravskýho ....................... 1031
105 Pavla Převrátila ........................ 1041
106 Pavla Slezáka ........................... 1051
107 Jana Havránka ........................... 1061
108 Zuzany, manželky po nebožtíkovi
Erazimovi Bednáři ........... 1071
109 Tomáše Baštáka .......................... 1081
110 Tobiáše Brázdy .......................... 1091
111 Tomáše Tesaře ........................... 1111
112 Davida Labra ............................ 1121
113 Jana Bartošového ........................ 1131
114 Jana Drabíka ............................ 1141
115 Tomana Mazánka .......................... 1151
116 Matěje Kučery ........................... 1161
117 Martina Kašhuby ......................... 1171
118 Jana Žamberskýho ........................ 1181
119 Ozvalda Krejčího ........................ 1191
120 Jana Pohunky ............................ 1201
121 Ondry Slaniny ........................... 1211
122 Lukáše Baštáka .......................... 1021
123 Pavla Tichýho ........................... 1031
124 Pavla Hrbka ............................. 1041
125 Jana Holše .............................. 1251
126 Matěje Mikulce zámeč[níka] .............. 1261
127 Ondry Bridy ............................. 1271
128 Ondry Zámečníka ......................... 1281
129 Petra Kostického ........................ 1291
130 Tobiáše Duličky ......................... 1301