Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Grunt Vaňka Kule

f 461a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih starých purgkrechtních červenejch v listu 31 nadepsaný Vaněk Kula koupil podsedek svuoj za summu 15 R.
Na to jest letha [15]87 až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 13 R a tak ještě dopláceti zůstává Mikulášovi Hráznému 2 R. Ty jsou vyšlé a zadrželé za ním zůstávají.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Jan Pančochář, Jan Černých a Melichar Horman S.R.S.A.N.

Letha [15]94 Vaněk nadepsaný položil ostatních peněz za grunth svůj Mikulášovi Hrázný[mu] 2 R.
A tak grunth zouplna zaplacenej má a žádné[mu] za něj nic dlužen není.

Letha [15]96 Vaněk Kule prodal grunt Martinovi Chropovskýmu za hotovejch 5 R.
A tak má grunth svůj zaplacenej.
f 461b
Leta 1598 ouřad předměstskej prodali podsedek ut s[upr]a, pozuostalý po n[ebožtíku] Martinovi Chropovským, Mikulášovi Fojtíkovi za summu 25 R bez závdanku, platiti má od letha [15]99 při Vánocích po 2 R až do vypl[nění]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské a obecní Martin Blatnicský, Mikuláš Baša S.R.S.N.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostické[ho] položil Mikuláš Fojtíků za grunt svůj 2 R.

Leta 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Mikuláš Napajedlský jináč Fojtík prodal podsedek svůj Janovi Slavkovskýmu za summu 30 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od leta 1600 při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Bučovský, Daniel Sedláček S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Lukovský na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Chropovského 1 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Lukovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Chropovské[ho] 1 R.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan Lukovský prodal podsedek svůj Mikulášovi Vizovskýmu za 30 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a při Vánocích po 2 R. Odevzd[án] za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Barvalský, Tomáš Bolecký S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran ut s[upr]a.

Téhož letha a předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Vizovský na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Chropovského 15 gr.
A pustil jemu Jan Lukovský, což zaplaceného měl 1 R.
f 462a
Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil Mikuláš Vizovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Chropovského 1 R 15 gr.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Mikuláš Vizovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtka] Martina Chropovského 1 R 15 gr.
[Pustý]

Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší prodali ten požár Matoušovi Ostarkovi za 10 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře postavíc jej prodal jej zase Janovi Retorovi Ptejnskému za 30 R. Závdanku dáti má 8 R, platiti má ročně po 2 R.
Rukojmě Jan Molecký a Jan Peštrnák SRSN.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Rektor Ptejnský položil za grunt pebněz ročních 2 R.
Ty sou obráceny k ruce J.M. Páně 1 R a Matoušovi Ostarkovi 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Retor Ptejnský položil za gunt 2 R.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně 1 R.
A Matoušovi Ostarkovi 1 R.

Pusté