Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunth Kateřiny Rabáčkovej

f 443a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 102 nadepsaná Rabáčka ujala podsedek svuoj po Vavřincovi Rabáčkovi za summu 31 R 15 gr.
Na to jest dílu svého srazila 15 R 22 ½ gr a tak dopláceti zůstává Dorotě, s[irotku] ne[božtíka] Vavřince Rabáčka 15 R
22 ½ gr, platiti má rok po roku při Vánocích po 2 R.
Na to jest od letha [15]92 až do letha [15]94 zadržela 6 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jan Mazač, Tomáš Nechvalinskej S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položila Kateřina Rabáčková za grunth psněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]95 položila Kateřina Rabáčková za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]96 položila Kateřina Rabáčková 1 R.
Leta [15]97 položila Kateřina Rabáčková 1 R.
f 443b
Leta 1598 ouřad předměstskej prodali podsedek napřed psanej po n[ebožce] Kateřině Rabáčkové Janovi Mazačovi za summu 50 R. Závdanku položil 6 R, ten jest přijat do statku Vavřince Rabáčka, ostatek platiti má od letha [15]98 při Vánocích po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Mikuláš Vracovský, Jakuob Kuběj S.R.S.N.
Letha 1598 položil Jan Mazač za grunt svůj s[irotkům] Vávry Rabáka 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Jan Mazač prodal podsedek svůj Vojtkovi Mejtný[mu] za summu 50 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha [15]99 po 4 R do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení a opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jiřík Kovář, Pavel Sova S.R.S.N.
Leta [15]99 za předního konšela ut s[upra položl Vojtek Mejtný za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Rabáka
4 R.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Vojtek Mejtný prodal podsedek svůj Václavovi Řehákovi za summu 50 R, Závdanku je[mu] dal 14 R, ostatek platiti má od leta 1600 při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Jíra Kovář, Martin Blatnický, Václav Huspenina, Jíra Pelka, Jakub Prchlíků S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Václav Řehák na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Rabáka 4 R.

f 444a
Téhož letha a za konšela ut s[upr]a Václav Řehák prodal podsedek svůj Vávrovi Kolomazníkovi za summu 50 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1601 při Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Ondra Klimkovský, Matěj Zelík, Jíra Pálka
R.S.A N.S.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a starší předměstčí prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalej po n[ebožtíku] Vávrovi Kolomazníkovi, Jankovi Hlásnému za summu 50 R. Závdanku položil 2 R, ty sou vydány za dluhy téhož n[ebožtíka] Vávry Kolomazníka, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Chmelař, Kuba Šaman S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Janek Hlásný za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Rabáka 1 R.
Letha 1602 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Janek Hlásný za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Rabáka 2 R.

Letha 1604 za fojta Thobiáše Hájka Janek Hlásný prodal podsedek ut s[upr]a Jakubovi Labutskýmu za summu 50 R. Závdanku jemu dal 5 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odezdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Bolecký, Šimon Děvecký S.R.S:A N.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub Labutský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Rabáka 2 R.

Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Pavel Charvát prodal podsedek Eliášovi Kateřinskému za 32 R. Zavdal jemu 12 R, platiti má po 1 R.
Rukojmě Jan Radějovský a Martin Kamenář S.R.S.N.
Letha 1616 za předního konšela ut s[upr]a Eliáš Kateřinský položil za gunt peněz prvních 1 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Eliáš Kateřinský položil za grunt peněz prvních 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Eliáš Kateřinský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vavřince Rabáka 1 R.
Pusté