Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 Grunt Jana Bašova

f 477a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 51 nadepsaný Jan koupil podsedek svuoj od Vávry Hubkového za 28 R.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních až do letha [15]94 vyplnil 16 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti zůstává summy 12 R.
Ty peníze náleží Janovi Skřičkovi.
Rukojmě Martin Vítků, Jíra Křikla a Vaněk Slaníčků S.R.S.A.N.

Letha 1592 položil Jan Bašů Janovi Skřičkovi peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]96 položil Jan Bašů Janovi Skřičkovi peněz purgkrecht[ních] 3 R.

Leta [15]97 prodal Jan Baše podsedek nahoře psaný Martinovi Poličenskýmu za summu 10 R. Závdanku položil při odevzdávce Janovi Skřičkovi 3 R a Bašovi též položil 3 R. A tak tu Baše na gruntě nic nemá. A Martin Poličenský povinen ještě bude z toho podsedku Janovi Skřičkovi vyplniti 4 R.
Rukojmě Martin Drahotoušský, Vaněk Chorynský S.R.S.N.
f 477b
Leta 1598 položil Martin Poličenský za podsedek svůj p[anu Janovi Skřičkovský[mu] 1 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Martin Poličenský za podsedek svůj p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 1 R.

Letha 1602 za fojta Tobiáše Strejčkového podstavil Martin Politčinský podsedek ut s[upr]a Levovi Šalomounčiné[mu] Židovi ve 4 R, které jemu dlužen, aby toho podsedku neprodával, pokud jemu těch 4 R nezaplatí.
Stalo se u přítomnosti obou stran leta ut s[upr]a.
Letha 1603 za předního konšela Thoviáše Strejčkového položil Martin Poličinský za grunt p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 1 R.
Pusté