Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Grunt Jíry Hradištského

f 475a

Ten Jíra má grunth svuoj nákladem vnově ustavený a žádnému placením z něho povinen nejni.

Jíra vejš psaný zemřel a u přítomnosti dobrých a poctivých lidí tento podsedek Anně manželce své na smrtedlné posteli poručil na ten spůsob, aby ona Janovi synu jeho 2 R peněz hotových odvedla a že jej ze statku svého vyděluje. Kteréžto
2 R táž Anna Danielovi Mazánkovýmu, fojtu předměstskýmu, oddala. A tak grunt zaplacený má.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jírovi Hradištskýmu, prodala podsedek svůj Mackovi Kuklovi za summu 25 R. Závdanku jí dal
3 R, platiti má od leta 1600 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Mikuláš Sečkař, Tomáš Bolecký S.R.S.N.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého fojt a starší předměští prodali podsedek ut s[upr]a, z kterého Macek Kukla ušel, Václavovi Zelenkovi za summu 25 R bez závdanku a platiti má od leta 1600 při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Blažek Jan Ambruzů, Mikuláš Baša S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Václav Zelenka za grunt svůj položil 2 R.
Ty zůstávají při ouřadu, vydány jsou od ouřadu Anně, n[ebožtíka] Jíry Hradištského manželce 2 R.
f 475b
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Václav Zelenka za grunt Anně n[ebožtíka] Jíry Hradištského
1 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Václav Zelenka za grunt Anně n[ebožtíka] Jíry Hradištského
1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Václav Zelenka za grunt Anně n[ebožtíka] Jíry Hradištského 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Václav Zelenka za g[runt] Anně n[ebožtíka] Jíry Hradištského
2 R.
[Pustý]

Letha Páně 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Zelenka prodal požár svůj Šimkovi Rochoniskému za hotových
2 ½ R, ty přijali Václav Zelenka a Matouš Stříteskej.
Rukojmě Václav Zelenka a Ondra Vojtků S.R.S.N.

Pusté