Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Grunt Jana Mazače

f 448a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 62 nadepsaný Jan Mazačů koupil grunth svůj po nebožt[íku] Ondrovi Červenkovi zůstalý za summu 40 R.
Na to jest až do letha [15]94 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 9 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 2 R dopláceti zůstává summy 31 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jíra Jarošů a Václav Mydlář S.R.S.A.N.

Letha [15]95 položil Jan Mazač za grunth svůj peněz sirotkům leda bednáře náležitým 2 R.
Jméno jeho jest tomu bednáři Ondra Červenka.
Letha [15]96 položil Jan Mazač za grunth svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Červenky 2 R.
Leta [15]97 položil Jan Mazač za grunt svůj 2 R s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Červenky.
Leta 1598 položil Jan Mazač za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Červenky, nic nepoložil.
f 448b
Leta 1598 Jan Mazač prodal podsedek svůj Danhelovi Chromýmu z Přerova za summu 40 R. Závdanku dal při odevzdávce 6 R, ostatek platiti má při Vánocích od letha [15]98 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Macek Tesař, Burijan Střítenický S.R.S.N.
Letha 1598 položil Daniel Chromý za grunt svůj na s[irotky] Ondry Červenky 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Daniel Chromý za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Červenky 2 R.
Jakož na tomto gruntě náleželo Janovi Mazačovi peněz zaplacených 9 R, takové peníze odkázal Bětě, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Mydláře. A tak Jan Mazač na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Daniel Chromý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Červenky 2 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a starší předměstčí prodali podsedek odběžný od Daniele Chromého Jakubovi Šamanovi za summu 40 R. Závdanku dal 2 R, ten jest položen za grunt za Jakuba Chromého za rok 1600, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vašek Zelenků, Jíra Pelka S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Šaman za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Červenky 1 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Jakub Šaman tesař prodal podsedek ut s[upr]a Thomášovi Služebkovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdábn za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu i povinnosti panské Janek Hlásný, Daniel Sedláček S.R.S.A N.
f 449a
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Tomáš Služebka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Červenky 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tomáš Služebka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Červenky
1 R.
[Pustý]

Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš Služebka prodal požár svůj Janovi Paštrnákovi za tu summu, což na něm podle rejster doplatiti se vyhledá, ten prodal mu bez závdanku, platiti po 1 R počna letha 1617.
Rukojmě Jakub Holubec a Mikuláš Medlovský SRSN.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Červenky 16 R.
Bětě, s[irotku] n[ebožtíka] Vácslava Mydláře odkázaných od Jana Mazače 9 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Paštrnák položil za grunt prvních peněz 1 R.
Johanka, sestra Martinova.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Peštrnák položil za grunt svůj peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Červenky 1 R.

Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Peštrnák umřev a starší předměstí strážnického prodali ten podsedek Janovi Hanákovi Určickému za summu 30 R. Závdanku dal při odevzdávce 3 R, ty přijali starší předměští a vydali manželce a dětem po něm zůstalým na vychování, platiti má od leta 1619 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Pavel Peklo a Jan Pohanka SRSN.