Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Jest pusté, byl na něm Ondra Škrabal a utekl z něho

f 605a
Usedlí lidé při Přívozu

Ten podsedek odběžní jest s povolením pana ouředníka Jana Šponara z Blinzdorfu, ouředníka na Strážnici, prodán Janovi Vřesovskému za 6 zl. Na kterejž jest byl povine[n] platiti od letha [15]94 po 1 zl, ale jest jemu to placení puštěno, aby podsedek pustý nezůstal, od letha [15]95 pořadně po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Matěj Kolář, Mach Vávrů RSAN. Stalo se za fojta Kašpara Haléřka a starších k němu přidaných.
Ta spravedlnost těch 6 zl náleží Jeho Mi[l]osti Pánu.
Letha [15]95 přijato od Jana Vřesovského za grunth peněz purgkrecht[ních] 1 zl.

Jest pusté, má se prodati.

Letha [15]97 prodán podsedek nahoře psaný Jakubovi Frylovi za summu 5 zl. Závdanku položil hned při odevzdání 1 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Rukojmě ut s[upr]a.
f 605b
Letha 1598 Jíra Fryla prodal podsedek svůj Martinovi Plocarovi uhlářovi za summu 5 ½ zl. Závdanku dal Jírovi Frylovi 1 ½ zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení], o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] panské, má je postaviti.

Pustý od letha [15]98.