Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunt Hřebavé[ho]

f 238a

Tenž Jíra Hřebavej má svůj podsedek zaplacenej.

Pustý

Leta 1616 tento grunt zůstávaje pustý od vpádu nepřátelského a náleží k němu půl lánu roli, ten půl lánu roli z poručení pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka na Stráž[nici], prodán jest i s požárem neb místem pustým za 20 zl, jedna polovice Janovi Mádvovi za 10 zl a druhá polovice Václavovi Haluzovému za 10 zl. Platiti mají každý svou polovici počna leta 1617 po 1 zl. Rukojmě za Jana Mádvového Macek Bureš a Mikuláš Vítka Tkadlcového a za Václava Haluzového Jíra Košík a Mikuláš Zálešák SRSN.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jan Mádva položil za jednu polovici toho gruntu 1 zl a Václav Haluzů položil za druhou polovici též 1 zl.

Toto náleží k gruntu 31, tam se spravíš.

Pustý