Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunt Jana Buthě

f 321a

Letha 1582 Jan Buthě koupil jest podsedek a vinohad v Starý hoře, ovec trý po nebo[žtíku] Pavlovi Vaňkovém zůstalé za
80 zl. Na to jest letha 83 závdanku ku právu na si[rotky] Pavla Vaňkova položil 4 zl a na díl Anny manželky své sobě srazil 20 zl.
Týž letha [15]85, letha [15]86, letha [15]87, za ty tři letha těm sir[otkům] položil 9 zl.
A tak zůstává ještě těm sir[otkům] doplniti 47 zl, na tu summu odvedl j[es]t Jan Buthě vinohrad Kašparovi Haléřkovému v summě 40 zl. Kterejžto vinohrad při sir[otcích] Pavla Vaňka v rejstřích sir[otčích] jak jej platiti má, zapsán j[es]t.
I nezůstává mimo to zaplacení vejš psané a tento odvod Jan Buthě těm sir[otkům] Pavla Vaňkova dopláceti jednom 7 zl. Ty sou zadržalé.

Letha [15]94 položil Jan Butě ostatních peněz za grunth svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Vaňkova 7 zl.
A tak grunth svůj má zouplna zaplacenej a žádnému za něj nic dlužen není.
f 321b
Leta 1598 Jan Buťa prodal grunt svůj zaplatcený Jurovi Mackovýmu ze dvěma koňmi, z vozem, z pluhem, z bránami, ze třema loučkami, z polovicí lánu na třech kusích za 70 zl. Závdanku jemu dal Jura Macků 6 zl, platiti má od leta [15]99 po 3 zl až do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Buťa, Jan Vaňka Filipových S.R.S.N.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jíra Macků za grunt svůj Janovi Buťovi 3 zl.

Letha 1600 za fojta Jana Butě jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Buťovi 61 zl, ty jest prodal Jírovi Hřebavýmu za hotových 14 zl. A tak tu nic více na tom gruntě nemá.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Macků prodal grunt ut s[upr]a z tím se vším příslušenstvím jako nahoře Mikulášovi Miletínskýmu za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 5 zl a peněz ročních 3 zl, ty přijal Jíra Hřebavý, ostatek platiti má od letha 1601 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jakoubek Janča, Petr Pospíšil, Michal Vítových S.R.S.N.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového Mikuláš Miletínský prodal podsedek svůj s roubanicí v lese, s chmelincem u Roudníka a s rolí, kteráž k němu od starodávna náleží, Janovi Lonskýmu za summu 70 zl. Závdanku dal Mikulášovi 2 zl a pustil mu, což zaplaceného měl 6 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škrhota, Jíra Okáň, Jan Buršů S.R.S.A N.

Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Lonský za grunt Jírovi Hřebavé[mu] 3 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Lonský za grunt Jírovi Hřebavýmu 3 zl.
Více položil Hřebavýmu na lonský peníze 1 zl.
f 322a
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Lonský za g[runt] Jírovi Hřebavýmu 3 zl.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Jan Lonský prodal podsedek požár z roubanicí v lese a z chmelincem u Roudníka Martinovi Iříkovskému za summu, což se za něj dopláceti zůstává, totiž 52 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Lonský, Václav Křižanových S.R.S.A N.

Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka Martin Iříkovský prodal týž grunt Mathoušovi Červinskýmu za summu 52 zl s roubanicí v lese a chmelincem u Roudníka bez závdanku, platiti má od letha 1611 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Bureš a Vítek Kopců S.R.S.a N.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Mathouš Červinský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hřebavýho 1 zl.

Téhož letha a za fojta ut sup[ra] Mathouš Červinský prodal týž podsedek s roubanicí v lesi a chmelincem u Roudníka Jakubovi Štemberskýmu za summu 52 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, platiti má od letha 1612 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mathouš Snovidský a Mathouš Drábek
S.R.S.a N.
Letha 1611 za fojta Jíry Košíka položil Jakub Štemberský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hřebavýho 1 zl.

Pusté