Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunt Jana Zálešáka

f 506a

Drží grunth z půl lánem roli a má jej od dávních leth již zaplacenej.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy Jan Zálešák u přítomnosti mnohých dobrých lidí domácích i přespolních prodal za živobytí svého grunt ut s[upr]a se dvěma loučkami, jedna v Kruhu a druhá v Perunským, a jiným hospodářstvím, ze třemi koňmi Bartošovi synu svému za summu 100 zl. Závdanku položiti má 8 zl, platiti má od leta 1600 po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Martin Zálešáků, Jan Buťů, Martin Kvasnička, Jíra Hloušků S.R.S.N.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a Bartoš vejš psaný dílu svého, což na něj přišlo, na tomto gruntě sráží, totiž 31 zl a závdanku položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zálešáka 8 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě Bartoš ut s[upr]a skoupil spravedlnosti na gruntě svém od Martina a Jíry bratří svých summy 7 zl, dal za ně vinohrad na Dubňansku. A tak nic nemají.
f 506b
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového Bartoš Zálešák prodal grunt s půl lánem roli, se dvěma loukami, jedna v Kruhu a druhá v Perunským, se 3 koňmi, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím a s polovicí osetí všeho Janovi Miklošovýmu za 100 zl. Závdanku jemu dal 6 zl a ostatek platiti má od letha 1602 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Šust, Mikuláš Uhlíků, Jan Doubrava, Jíra Tesařů S.R.S.A N.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jíra Mikloš za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zálešáka 2 zl 15 gr.

Pustý

Letha 1616 za ouřednicství pana Tobiáše Purgkrábka na Stráž[nici] tento grunt s půl lánem roli zůstávaje od vpádu nepřátelského pustý a žádný se o něj neujímal, ten jest z poručení téhož pana úředníka prodán dvěma za summu 30 zl, jedna polovice Martinovi Uhlíkovému za 15 zl, druhá polovice
Janovi Osrálkovi též za 15 zl, platiti mají počna leta 1617 po 1 ½ zl. Rukojmě za Martina Uhlíkového Jan Uhlíků a Mikuláš Bzenecký, za Jana Osrálka Mikuláš Miletínský a Mikuláš Kordíků.
Letha Páně 1617 za fojta Pavla Hanby Martin Uhlíků položil za svou polovici toho gruntu 1 zl 15 gr.
Téhož letha Jan Osrálek položil za svou polovici též 1 zl 15 gr.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně.

Letha svrchu psaného Martin Uhlíků a Jan Osrálek prodali ten požár sám bez roli Vítkovi Šatopletovi za 12 zl bez závdanku, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Miletínský a Martin Tesař S.R.S.A N.
K tomu požáru jest štěpnice slove v Perunském.

Letha 1618 za fojta Jana Lonského Vítek Šatoplet prodal ten požár Janovi Halířkovi za 14 zl. Závdanku dal jemu 1 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Zálešák a Jan Papež SRSaN.
Téhož letha Martin Uhlík položil za 1 polovici roli od téhož požáru odňaté peněz ročních 1 zl 15 gr.
Též Jan Osrálek položil za druhou polovici 1 zl 15 gr.
Ty sou obrácené k ruce JMP po s[irotcích] n[ebožtíka] Jana Zálešáka.
Pusté
f 507a
Letha 1632 za fojta Jana Šarovce týž fojt a starší prodali ten požár Fridrichovi Zbíravému za 15 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Křižáček a Vávra Sova S.R.S.a N.

Pusté