Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunt Martina Kvasničky

f 515a

Jakož jest letha 1580 Martin Kvasnička měl grunth koupenej za 85 zl, na tu summu jest dluhuov 34 zl 22 ½ gr po nebož[íku] Jírovi Kvasničkovi otci svém zaplatil. A mimo to sestrám svejm každé po 10 zl mimo sraženej díl svůj 32 zl položil a dílu svého 10 zl porazil. A tak nemá za grunth svůj od letha [15]93 více dopláceti, než Kuně sestře své do Lipova po 4 zl – 8 zl.

Letha 93 a 94 Martin vejš psaný položil za podsedek svůj dvojích peněz purgkr[echtních] 8 zl. Ty sou vydány Kuně, sestře téhož Martina do Lipova.
A tak grunth svůj zouplna zaplatil a žádnému nic za něj dlužen není.
f 515b
Letha 1593 Jan Hořák položil peněz zadržalejch za grunth svůj s[irotku] Matěje Matějkova 65 zl.
Téhož letha [15]93 položil Jan Hořák za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1594 Jan Hořák položil za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Ty všecky peníze sou vydány s[irotku] nebož[tíka] Matěje Matějkovýho Martinovi do Veselí, id est 80 zl.
Jest omylem napsáno, neplatí nic, najdeš při gruntě 51 toho napsáno.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody Jan Martinků prodal štěpnici svou zaplacenou v Rakovnici Martinovi Kvasničkovi za summu 20 zl hotových. A tak ji zouplna a docela zaplatil. Odevzdána mu za volnou a svobodnou.

Letha Páně 1618 za fojta Jana Lonského Margeta Kvasničkova zemřela, fojt a starší prodali ten grunt se vším k němu příslušenstvím Jírovi Kvasničkovi, zůstalém po n[ebožtíku], za 50 zl. Závdanku dal 6 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kordíků a Martin Branda SRSaN. Těch 6 zl závdanku obráceno na dluhy po n[ebožtíku] Martinovi Kvasničkovi.
Na tom gruntě Jura Kvasnička porazil sobě dílu svého 22 zl a Dorotě sestře své do Ježova bude povinen vyplatiti 22 zl.

Pusté