Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Vaňka Tesaře

f 714a

Letha 1591 ten Vaněk Tesař koupil grunth od Skřivánka za
40 zl. Závdanku témuž Skřivánkovi položil 2 zl a mimo to zůstává dopláceti 38 zl osobám níže psaným takto:
Item Baťovi do Bořetic 1 zl.
Sir[otku] nebožt[íka] Jana Záblatskýho 15 zl.
Item Janovi Skřivánkovi 22 zl.

Letha [15]92 při Vánocích položil Vaněk Tesař 2 zl. Vzal Batě do Bořetic 1 zl a na sir[otka] neb[ožtíka] Záblatskýho 1 zl. Ty ouřad na právo tomu si[rotku] přijal.
Letha [15]93 položil Vaněk Tesař peněz purgkrechtních, kteréž starší do počtu svého přijali, 2 zl.
Letha [15]94 položil Vaněk vejš psaný za podsedek svůj 2 zl. Ty sou vydány Margetě, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Záblatskýho.
Letha [15]95 položil Vaněk Tesař za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]96 položil Vaněk Tesař za grunth 2 zl.
Letha [15]97 položil Vaněk Tesař za grunt 2 zl.
f 714b
Ten podsedek j[es]t ujal Jíra, syn napřed psanýho n[ebožtíka] Vaňka Tesaře, v té summě, jakž napřed doloženo jest, a má jej platiti od leta [15]98 při Vánocích po 2 zl. Rukojmě Jan Lonský, Kříž Janečkových S.R.S.A.N.
Letha 1598 položil Jíra Tesař za grunt svůj s[irotku] n[ebožtíka] Jana Záblatskýho 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jíra Tesař za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Záblatskýho 2 zl.

Letha 1600 za fojta Jana Butě Jíra Tesař prodal podsedek svrchu psaný Martinovi Záblatskému za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a pustil jemu, což na tom gruntě zaplaceného měl 8 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kříž Janečků, Václav Búchal
S.R.S.A N.
Letha ut s[upr]a Martin Záblatský položil za g[runt] 2 zl. Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Záblatského 1 zl a na s[irotky] nápadníkom n[ebožtíka] Jana Skřivánka 1 zl.
Zůstává ještě těm nápadníkom 2 zl. Ty náležejí Janovi Lonskému, kterýž je sobě vyzdvihovati má.
f 715a
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Martin Záblatský za grunt Janovi Lonskýmu 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Martin Záblatský za grunt Janovi Lonskýmu lonských i letoších 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Martin Záblatský za g[runt] Janovi Lonskýmu 2 zl.

Pustý místo

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka ouřad rohatecký prodali požár ut s[upr]a ze 3 roubanicemi v lese Vítkovi Janotovi za summu 30 zl. Závd[anku] dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Tesař, Mikuláš Sýkora S.R.S.N.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Vítek Janotů položil za grunt 1 zl. Ten přijal Jan Lonský.
Leta 1616 Vítek Janotů položil Janovi Lonskému za grunt peněz 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Vítek Janotů položil za grunt peněz ročních Janovi Lonskému 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Vítek Janotů položil za grunt Janovi Lonskému 1 zl.
Leta Páně 1619 za fojta Jana Lonského Vítek Janotů položil za grunt svůj témuž Janovi Lonskému 1 zl.

Pusté