Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunt Jakuba Kubovýho

f 76a

Tenž Jakub má grunth z říkou, se třimi lúkami a štěpnicí, též roubanicí zaplacenej.

Letha 1596 Jakub vejš psaný prodal grunt svůj z říkou, též půl třetí louky z půl štěpnicí, též i z rolí panskou a osetí šestery hony, s jedním koněm, krávou, svin štvero, vozy dva, pluh, brány Alexovi Jakubových za summu 170 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil Alex Jakubovi 10 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně při Vánocích po 6 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Kašpar Uhlíků, Jan Housek, Jan Gojoš, Jan Holejch S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Alexandr Jakubovi Kubovému za grunt svůj 6 zl.

Leta 1598 při sepsání a rozdílu statku zuostalého po n[ebožtíku] Jakubovi Kuobovém Alex dílu svého sobě na gruntě ut s[upr]a srazil 81 zl 15 gr a k tomu přijal půl štěpnice za 30 zl. A tak zuostává mimo sražení dílu svého dopláceti bratřím a sestrám svým 102 zl 15 gr.
Téhož leta mimo sražení dílu svého položil Alex za grun[t] bratřím a sestrám svým 6 zl.
f 76b
Z těch 6 zl dáno do statku n[ebožtíka] Kašpara Haléřka 2 zl a na splacení dluhův dáno též 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Alexandr za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kubového 6 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Alexander za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kubového 6 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Alexandr za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kubového 3 zl.
Jakož Dorotě n[ebožtíka] Jakuba Kubového, manželce Jakuba Blažkového z Mutěnic náleželo dílu jejího ještě dovzíti 70 zl 15 gr 1 ½ den, ty jest prodal Jakub nahoře psanej Alexinovi švagru svému za hotovejch 12 zl 27 ½ gr a za jedny včely. A tak ta Dorota svou všecku spravedlnost vyzdvihla.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Alexander za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kubového 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Alexandr za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kubového 4 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Alexandr za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kubového ostatních
3 zl.
A tak má ten grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka fojt a starší rohatecští prodali grunt s řekou a štěpnicí v Rakovnici a se dvěma lúkami za humny, s ledy a s jednou mříží, pozůstalý po n[ebožtíku] Alexinovi, Pavlovi Šprincovi za summu 230 zl. Závdanku dáti má o s[vatém] Jiří nejprve příštím letha 1611 10 zl, ostatek platiti má od téhož letha po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Šabla, Simeon Radějovský S.R.S.a N.
Letha a za fojta ut sup[ra] položil Pavel Šprinc závdanku za g[runt] 10 zl při času s[vatého] Jiří.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Pavel Šprinc za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Alexina 4 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Pavel Šprinc za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Alexina 4 zl.
f 77a
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Pavel Šprinc za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Alexina 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Pavel Šprinc za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Alexina peněz ročních 4 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského Pavel Šprinc položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Alexina 4 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Pavel Šprinc položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Alexina 4 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Pavel Šprinc položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Alexiana 4 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Pavel Šprinc položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Alexiana 4 zl.

Leta 1630 za fojta Jíry Košíka prodán jest ten gr[unt] požár s řekou a štěpnicí v Rakovici a s dvěma loukami za humny Janovi Šarovcovi za summu 170 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Svoboda a Matěj Travnický S.R.S.a N.
Letha 1634 za fojta Mathouša Lonského Jan Šarovec položil za grunt, kteréž přijala Dorota, pozůstalá dcera po n[ebožtíku] Jakubovi Alexovi 3 zl.
Letha 1635 za fojta Mathouše Lonského Jan Šarovec položil za grunt Dorotě, pozůstalé po n[ebožtíku] Alexandrovi, kteréž ona přijala 1 zl 15 gr.
Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského Jan Šarovec položil za grunt Dorotě, pozůstalé po n[ebožtíku] Alexandrovi, kteréž ona přijala 1 zl 15 gr.
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Jan Šarovec položil za grunt, ty přijala Dorota, manželka n[ebožtíka] Alexandra,
1 zl 15 gr.
f 77b
Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Jan Šarovec položil za grunt 1 zl. Ty přijala Dorota neboštíka Alexandra.
Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Jan Šarovec položil za grunt a řeku 1 zl. Ty přijala Dorota neboštíka Alexandra.

Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably a starších jeho Jan Šarovec prodal zvrchu psaný grunt a řeku Pavlovi Osickému za summu 170 zl bez závdanku, platiti ho má po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecné Jan Kutal a Jan Snovicský SRSaN.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably položil Pavel Osický za gr[unt] a řeku ročních peněz 2 zl. Ty přijal Jan Šarovec.

Leta 1641 činí se pamět za Mikuláše Šably, fojta toho času, že neboštík Václav Piškula koupil spravedlnost ve svrchu psaným gruntě, kterýž nápad přichází Dorotě neboštíka Alexandra, totiž za 6 zl mor[avských] 40 zl. A tak sou jí na její díl vypsány.
A tak těch 40 zl náležeti bude Anně, manželce Václava Křižáčka.
Leta a dne ut supra Pavel Osický položil za grunt a řeku, ty přijala Dorota neboštíka Alexandra, 1 zl.
f 78a
Letha 1645 za fojta Mikuláše Burša Pavel Osický položil peněz ročních 3 zl. Ty přijala Dorotha n[ebožtíka] Alexandra.

Pustý

Letha Páně 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle Pavel Osický zemřel, po něm zůstal grunt s říkú, jednú štěpnicí, dvěmi louky. Tudy aby pustej nezůstal, jest prodán zase ze vším k tomu příslušenstvím Mikulášovi Olejníkovi za summu 40 zl bez závdanku, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Matúš Vala, Jan Prchlý SRSAN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machového prodán jest týž grunt bez říky Martinovi Cigánkovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení [a] povinnosti panské i obecní Jíra Štěrba a Jíra Kaštánků SRSN.
K tomu gruntu náleží štěpnice v Rakovnici pod činží, louka u Přívozu jedna, louka druhá pod humny, roli nivka v Koutě pod činží.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka připisuje se jemu k témuž podsedku
¼ roli pustej za summu 15 zl, platiti má každoročně do důchodův panských po 1 zl. Odevzdáno za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení a povinnosti panské Jan Machů a Jakub Sobotů SRSN.