Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunt Macka Buršové[ho]

f 300a

Letha [15]93 Macek Buršů koupil podsedek za 10 zl, na kterejž zaplatil 2 zl a dopláceti ještě má od letha [15]93 při Vánocích po 1 zl – 8 zl.
Náleží z toho Vaňkovi Druskovu 6 zl. Ten Vaněk umřel, připadlo jeho sir[otku].
Týž Kateřině náleží Neřádce 2 zl. Ty j[es]t Daňkovi synu svému, souc ještě vdovou, dala a Daněk je Mackovi Buršovému vejš psanému za 15 gr prodal.
A tak ten Macek tu již má 4 zl.

Letha [15]93 položil Macek vejš psaný starším, kteréž sirot[ku] náleží, 1 zl.
Letha [15]94 položil purgkrechtní peníze 1 zl.
Letha [15]95 položil Macek za grunth 1 zl.
Letha [15]96 položil Macek Buršů za grunth 1 zl.
Letha [15]97 položil Macek Buršů za grunt svůj 1 zl.

Letha 1598 Macek Buršů pustil z lásky grunt ut s[upr]a i s tím, cožkoliv na něm zaplatceného měl, Janovi Buršovi bratru svýmu, toliko aby sirotkům n[ebožtíka] Vaňka Drouskového leta [15]98 položil 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Téhož leta ut s[upr]a Jan Buršů položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drouska 1 zl.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má.

Pustý místo