Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunt Jana Jezvice

f 34a

Ten Jan má grunth z říkou, štěpnicí a lukami zaplaceno.

Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka ouřad rohatecký prodali grunt ut s[upr]a z řekou, z štěpnicí nad stavem, z štěpnicí pod stavem, z loukou v Kruhu, z štěpnicí na Kopánce pozuostalé po n[ebožtíku] Janovi Jezevcovi Jírovi synu jeho za summu
151 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po
3 zl. Odevzdáno za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Hambů, Pavel Šťastného S.R.S.N.
Jíra Jezevců srazil sobě dílu svého na gruntě a řece summy 48 zl 8 gr.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Jíra Jezevců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jezevce 3 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jíra Jezevců za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jezevce 3 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Jíra Jezevců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jezevce 3 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jíra Jezevců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jezevce 3 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Jezevců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jezevce 3 zl.
Letha 1614 Za fojta Jana Lonského položil Jíra Jezevců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jezevce peněz 3 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Jíra Jezevců položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jezevcového peněz ročních
3 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Jíra Jezevců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jezevcového 3 zl.
Leta 1617 za fojta Pavla Hanby Jíra Jezevců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jezevcového 3 zl.
f 34b
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jíra Jezevců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jezevce 3 zl.

Letha 1628 za fojta Jana Haléřka Jíra Jezevec prodal ten grunth ut s[upr]a i s říkou i se vším tím, což v předešlé jeho odevzdávce rozepsáno jest, Mikulášovi Šablovi za summu 151 zl. Závdanku dal jemu 12 zl, ostatek summy platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Matěj Travnický a Martin Svoboda S.R.S.a N.
Letha 1631 za fojta Jana Šarovce Mikuláš Šabla položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jezevce 3 zl. Zůstávají za ouřadem.
Letha 1634 za fojta Mathouše Lonského Mikuláš Šabla položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jezevce, zůstávají za ouřadem 2 zl.

Letha 1635 za fojta Mathouše Lonského Mikuláš Šabla položil za grunt Jírovi Jezevcovi 1 zl 15 gr.
Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského Mikuláš Šabla položil za grunt a řeku Jezevcovi 1 zl 15 gr.
Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Mikoláš Šabla položil za grunt i za rok [16]32 i řeku 1 zl. Ten přijal Jura Jezevec.
Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Mikoláš Šabla položil položil za grunt a řeku peněz ročních 1 zl. Ty přijal Jura Jezevec.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably položil Mikuláš Šabla za gtr[unt] a řeku peněz ročních 1 zl. Ty přijal Jura Jezevec.
f 35a
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably týž fojt položil za grunt peněz a řeku a ty přijal Jura Jezevec 1 zl.

Leta svrchu psaného týž fojt koupil chmelinec u Roudnicka od Václava Uhlíka za hotovou summu 4 zl. Odevzdán jemu za volný a zaplacený, v ničemž nezávadný. A tak témuž fojtovi Mikulášovi Šablovi spravedlivě náležeti bude.
Letha 1645 za fojta Mikuláše Burša Mikuláš Šabla položil peněz ročních 2 zl. Ty přijal Jura Jezvec.

Letha 1645 za fojta Mikuláše Burša pustil Martin Svoboda, co jemu na tomž gr[untě] po manželce Kateřině Jezevce dobírati jměl, totiž 26 zlm, ty jest jemu pustil, ostatek summy platiti má po 3 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Svoboda a Matouš Valů S.R.S.A.N.
Letha 1646 za fojta Martina Veselskýho Běta, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Šablovi, položila peněz ročních, ty přijal Jura Jezevec 1 zl.

Letha Páně 1648 za fojta Martina Veselského Běta, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Mikulášovi Šablovi, upustila grunt svůj dobrovolně a frejmarkem Martinovi Veselskému z řekou, s štěpnicemi i ze vším k němu příslušenstvím na ten spůsob, co by se na něj dopláceti vynalezlo, aby povinnen byl dopláceti a ročně po 1 zl, komu náležeti bude, zapravovati. Kterýžto jemu za volný a svobodný odevzdán jest. Rukojmě Martin Svoboda a Jan Zárubek SRSAN.
f 35b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machového prodán jest týž grunt i z řekou Pavlovi Krátkýmu za summu 100 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní (neuvedeno) S.R.S.N.
K tomu gruntu přináleží nivka roli pod činží za Rudníkem, štěpnice u stavu jedna a druhá štěpnice též pod ním, louka u Rohatky a druhá pod humny.