Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Grunt Jana Šavle

f 332a

Letha 1583 podle zápisu knih starejch červenejch v listu 57 Jan Šafle(!) koupil jest podsedek s koňmi, s vozem, z lúkami a jinejm k tomu příslušenstvím po nebo[žtíku] Janovi Řešatovi za summu 73 zl. I vyplnil do letha [15]92 i s tím, což sobě dílu manželky své srazil, 70 zl a dopláceti má ještě od letha [15]93 Mikolášovi, si[rotku] neb[ožtíka] Jana Řešaty, 3 zl.
Letha [15]94 Jan vejš [psaný] položil ostatních peněz za grunth svůj 3 zl. A tak jej zúplna zaplatil.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody Jan Šavla prodal podsedek ut s[upr]a se dvěma loukami v Kruhu Matyášovi Svatobořskýmu za 100 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Komarovský, Jíra Košíček, Petr Pospíšil, Jíra Miklošů S.R.S.A N.
Jan Šabla grunth svůj zase od toho Matyáše Svatobořského přijal a jemu těch 10 zl závdanku navrátil. A tak má jej zaplacený.
f 332b
Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka Jan Šabla prodal požár ze 2 loukami v Krouhu Mikulášovi Sýkorovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kordíků, Jíra Košíků SRSaN.
Ten Mikuláš Sýkora budouc na tomto gruntě od něho upustil a Jan Šabla, poněvadž jeho zaplacený byl, zasej ho ujal.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Jan Šavla prodal podsedek ze 2 loukami v Kruhu Blažkovi Polákovi za summu hotovou, totiž 20 zl. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za opravu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Řehoř Tesař, Pavel Sládků
SRSN.
Zaplacenej

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka ouřad rohatecký prodali grunt ut s[upr]a, pozuostalý po n[ebožtíku] Blažkovi Polákovi, ze 2 loukami v Kruhu Mikulášovi Miletínskýmu za summu 30 zl. Místo závdanku srazil sobě dílu manželky své 15 zl, ostatek platiti má od letha 1613 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Čech a Jíra Svoboda S.R.S.N.
Ta summa všecka náleží na Kateřinu, sirotka n[ebožtíka] Blažka Poláka.
Letha 1613 za fojta Jana Lonského položil Mikuláš Miletínský za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Poláka
1 zl.

f 333a
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Miletínský prodal podsedek svůj ze dvěma loukami v Kruhu Jírovi Košíkovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Miletínský, Matěj Bureš SRSaN.
Jakož Mikulášovi Miletínskýmu na tomto gruntě náleželo
12 zl, ty jest Jírovi Košíkovi pustil. A tak tu již nic nemá.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jíra Košík za g[runt] na sirotka n[ebožtíka] Blažka Poláka 1 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského Jíra Košík prodal ten grunt Matějovi Hálovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pálků a Jíra Svoboda SRSN. Ac[tum] ut s[upra].
Téhož letha za téhož fojta Matěj Hálů položil za grunt peněz 2 zl. Z toho dáno Jírovi Košíkovi 1 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Poláka zanecháno 1 zl.
Jíra Košík přiznal se dobrovolně, že jest ty peníze, kteréž na tom gruntě zaplacené anebo skoupené měl, Matějovi Hálovi pustil, totiž 10 zl, a ještě jemu náležeti bude 7 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Matěj Hála položil za grunt Matějovi Hálovi na těch 7 zl svrchu psaných 2 zl. Z toho vydáno Jírovi Košíkovi 1 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Poláka 1 zl.

Téhož letha za téhož fojta Matěj Hála prodal ten grunt Mikulášovi Martina Jakoubkového za summu 30 zl. Závdanku dal jemu 4 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Bureš a Mikuláš Zálešákových SRSN.
Jakož jest Matěj Hála na tom gruntě zaplatil 4 zl, ty jest zase v závdanku vyzdvihl a od Jíry Košíka co měl sobě darovaných 10 zl, ty jest Mikulášovi Martina Jakoubkového pustil.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Mikuláš Martina Jakoubkového položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho vydáno Jírovi Košíkovi 1 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Poláka 1 zl. Ten 1 zl zůstává při právě.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Mikuláš Martina Jakoubkového položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho vydáno Jírovi Košíkovi 1 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Blažka Poláka 1 zl. Ten 1 zl zůstává při právě.
f 333b
Leta Páně 1620 za fojta Jana Lonského Mikuláš Martina Jakoubkového skoupil od Jíry Košíka všecky peníze, což na tom gruntě měl, totiž 7 zl, za hotových 2 zl. A tak tu nic nemá.

Pusté