Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Jíry Horemachů

f 744a

Letha [15]92 Jíra Horemachů koupil svůj grunth od Vávry Syslového za 26 zl. Závdanku položil témuž Vávrovi Syslovi
2 zl a ostatek doplniti má od letha [15]92 při Vánocích po 2 zl – 24 zl. Z toho náleží předních peněz Matoušovi Hořákovi 18 zl, též náleží sir[otkům] Vávry Syslových 6 zl.

Letha [15]92 položil Horemach 2 zl. Ty přijal Matouš Hořáků.
Letha [15]93 a [15]94 položil Jíra Horemachů za podsedek svůj za dvě lethě po 2 zl – 4 zl. Ty sou vydány Matoušovi Hořákovi.

Ten grunth jest zase prodán se dvěma roubanicemi od Jíry Horemacha Janovi Ryšánkovi za summu 26 zl. Závdanku témuž Jírovi položil 2 zl a ostatek od letha [15]95 při Vánocích platiti má po 2 zl. Rukojmě Tomáš Kletenský, Vala Syslových R.S.A.N.
Letha [15]95 položil Jíra Horemachů za grunth peněz purgkrechtních Matoušovi Hořákovi 2 zl.
f 744b
Letha [15]96 položil Jan Ryšánek Matoušovi Hořákovi 2 zl.
Letha [15]97 položil Jan Ryšánek Matoušovi Hořákovi 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jan Ryšánek za grunt svůj za rok [15]98 a [15]99 na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Hořáka 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Jan Ryšánek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Hořáka 2 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Hruda za grunt na místě Jana Ryšánka na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Hořáka 1 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Hruda za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Hořáka 15 gr.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Hruda za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Syslových 1 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky Jan Hruda prodal podsedek svůj Petrovi Sečkařovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 3 zl a platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Michal Schystal, Martin Záblatský S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Petr Sečkař za g[runt] 1 zl. Ty sou přijaty na kostel rohatecký za krávu kostelní, kterou n[ebožtík] Vávra Sysel za sebou měl.

Pustý místo