Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Martina Halaštových

f 766a

Letha [15]93 Martin Halaštových koupil podsedek za 24 zl. Závdanku při Vánocích letha svrchu psaného položiti má 1 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích doplatiti má po 1 zl – 23 zl.
Z těch 24 zl náleží:
Sir[otkům] neb[ožtíka] Jana Žehnalového 10 zl. Ty se jim pořadně pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
A sirot[kům] nebož[tíka] Havla Zluže náleží 14 zl. Ty se jim pokládati mají, když sir[otci] neb[ožtíka] Jana Žehnalového svou spravedlnost vyberou, též po 1 zl.

Pusté

Jest pusté, má se prodati.

Letha [15]97 ten grunt nahoře psaný jest prodán Řehořovi Prdivětrovi Polákovi za summu 24 zl. Závdanku dáti má po pěti nedělích a i rukojmě zastaviti.

Pustý od letha [15]97.