Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunt Jana Slabýho

f 664a

A ten Jan Slabej má podsedek zaplacenej.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody Jan Slabý prodal podsedek svůj Michalovi Schystovýmu za summu 20 zl. Závdanku jemu dal
1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Záblatský, Jíra Homolka
SRSAN.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Michal Schystů za podsedek Janovi Slabýmu 1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Michal Schystů za g[runt] Janovi Slabým 1 zl.

Jan Slabý majíc na tomto podsedku spravedlnosti, když jest Michal Schystů od nepřátel zabit, jej zase přijal.
A jakož od toho podsedku přes humno průjezd od mostku udělán jest, na to místo jest zase k tomu podsedku Jana Slabého humno pusté od Hrnčířovského podsedku, kterýž od mnoha let pustý jest, dáno a připojeno.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Jan Slabý prodal podsedek požár z třema rúbanicemi v lese i s tím humnem Hrnčířovským, kteréž za průjezd k tomu podsedku dáno jest, Mikulášovi Sýkorovi za summu 20 zl. Závdanku jemu dal 1 zl a platiti má od letha 1610 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Filipů, Jan Havlů S.R.S.A N.
Mikuláš Sejkora srazil sobě dílu svého po Bětě manželce své, dceři n[ebožtíka] Jana Slabýho, 17 zl 13 gr 2 den.
Srazil sobě dílu po Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Slabýho zemřelým, kterýž na manželku jeho připadl, 1 zl
12 ½ gr.
f 664b
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho položil Mikuláš Sejkora za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Slabýho 1 zl. A tak má grunt zaplacený.

Pusté

Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka prodán jest týž podsedek po Mikulášovi Sýkorovi z třema roubanicemi v lese i z humnem Jírovi Hanákovi za summu 40 zl. Závdanku dáti má 3 zl o svatým Jiří příštím, platiti má každoročně do důchodův JVHM po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Slaník a Kašpar Uhlík SRSN.
Přidává se jemu ¼ roli po Janovi Machovém k tomu podsedku.
Proto se platiti má do důchodův, že JHM týž grunt na svý peníze stavěti dal.