Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Mikoláše Miletín[ského]

f 185a

Ten Mikoláš Miletínskej má svůj podsedek zaplacenej.

Letha [15]96 prodal Mikoláš Miletínský podsedek svůj Mikolášovi Vracovskýmu z loučkou za humny, vinohrádek a pod vinohradem loučka a třetí loučka na Stráni, osetí rži jedny hony [za] 40 zl. Závdanku položil Vracovský Miletínskýmu 5 zl a platiti má od letha [15]97 při Vánocích po 3 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské zejména Vávra Koláčků, Mikoláš Martinkových, Jan Skřivánek, Kašpar Slováčků, Jan Bělín S.R.S.N.
Letha [15]97 položil Mikuláš Vracovský za grunt 3 zl. Ty přijal Mikoláš Miletínský.

Jakož Mikuolášovi Miletínskému na tomto gruntě náleželo mimo prvnější vyzdvižení 32 zl, takové peníze prodal Jírovi Hřebovýmu za 8 zl hotových. A tak Mikoláš Miletínský na tom gruntě nic nemá. Kderéžto peníze Jíra Hřebavý Dorotě ženě svej z lásky dobrovolně mimo jiné díly předkem pustil a dal. Stalo se u přítomnosti obou stran.
Leta 1598 položila Anna Pathanka na místě Mikuláše manžela svého za grunt svůj 3 zl. Ty přijal Jíra Hřebavý na místě Doroty manželky své.
f 185b
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy Anka Pathanka prodala grunt zůstalý po n[ebožtíku] Mikulášovi Pathanovi muži svým s vinohrádkem slove na Stráni, z loukou za humny i jiným k němu příslušenstvím Janíkovi za summu 29 zl. Závdanku jí dal 2 zl, ostatek platiti má od leta 99 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Mikuláš Miletínský, Jíra Škohrta S.R.S.N.
Leta [15]99 za téhož fojta ut s[upr]a Žovka Janková položila za grunt svůj Jírovi Hřebavýmu 3 zl.

Letha 1603 za fojta Jana Doubravy Žofka Janková prodala grunt ut s[upr]a s vinohrádkem na Stráni, s loukou za humny Janovi Šablovi za summu 29 zl. Závdanku jí dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Slabých, Jíra Kordíků SRSAN.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Šabla za grunt ut s[upr]a Jírovi Hřebavýmu 3 zl.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Pavel Sládků pojmouc sobě Dorothu Hřebavou za manželku, kteráž na tomto podsedku 23 zl měla, ten grunt ujal a ty peníze sobě porazil, toliko bude povinen Janovi Šablovi, což na něm vyplatil, vyplniti 6 zl na posledních penězích, placením po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za opravu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Mikuláš Zálešáků, Blažek Poláků S.R.S.A N.

Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Pavel Sládků za gr[unt] Janovi Šablovi 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Pavel Sládků za g[runt] Janovi Šablovi 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Pavel Sládků za g[runt] Janovi Šablovi 1 zl. Ty on dal na kostel rohatecký.
f 186a
Letha 1613 za fojta Jana Lonského položil Pavel Sládků za g[runt] Janovi Šablovi 1 zl. Ten jest on dal na kostel rohatecký a ještě náležeti budou 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Pavel Sládků za grunt na kostel rohatecký 1 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského Pavel Hřebavý prodal ten podsedek Jírovi Halířkovi za summu 12 zl. Zavdal 1 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Matouš Lonský a Matouš Drábek SRSN. Ac[tum] ut s[upr]a.
Téhož leta Jíra Halířek položil za grunt na kostel rohatecký 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Jan Halířek položil za grunt Pavlovi Hřebavému peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jíra Halířek položil za grunt Pavlovi Hřebavému peněz ročních 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jíra Halířek položil za grunt Pavlovi Hřebavému peněz ročních 1 zl.

Pusté

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových prodán jest týž grunt Adamovi Kuchmanovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Vácslav Rybecský a Pavel Piškule SRSN.
K tomu gruntu náleží půl štěpnice za vodú pod činží, louka u Přívozu bez platu, roli se odjala na skopné JHM.