Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunt Margety Škřípalky

f 351a

Ta Margeta vejš psaná má podsedek svůj bez roli zaplacenej a na něm budouce z sirotky svejmi se živí. A když se týž podsedek prodá začkoli, do těchto rejster se zapsati má.

Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje Margeta svrchu psaná prodala podsedek svůj Václavovi synu své[mu] za summu 57 zl, závdanku jí dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukoj[mě] za platcení, opravu gruntu povinn[osti] JM Páně Jan Pejhů, Martin zeť Derebisů.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Václav Škřípalů Margetě mateři své 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Škřípalů za gr[unt] Markytě mateři své 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Škřípalů za g[runt] Markytě mateři své 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Škřípalů za g[runt] Markytě mateři své 1 zl.
Zůstává se ještě za ten podsedek Margitě Škřípalce doplatiti 45 zl 15 gr.
Ta Margita zemřela a ta spravedlnost na Zuzannu, Vácslava, Jana a Dorotu dítky její přijde, na každýho po 11 zl 11 gr
1 ½ den.
Vácslav ten sobě dílu svého na tom podsedku srazil, totiž
11 zl 11 gr 1 ½ den.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Václav Janulka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Janulka 2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan umřel a spravedlnost po sobě zanechal 10 zl 21 gr 1 ½ den. Ta připadla na Václava, Zuzannu a Dorotu, přijde na každého po 3 zl 17 gr ½ den.
f 351b
Letha svrchu psaného Václav Janulka skoupil od Doroty sestry své všecku spravedlnost, totiž 10 zl 21 gr 1 ½ den, a po Janovi, což jí připadlo 3 zl 17 gr ½ den za 2 zl. A tak tu Dorota nic nemá.
Na tom gruntě náleží samé Zuzaně všecko, což dopláceti zůstává.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Václav Janoulek položil za grunt Zuzanně 2 zl.

Pusté

Letha 1633 za purgkmistra Pavla Kopíka prodán jest ten podsedek požár Mikulášovi Smyslíkovi za 10 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Strejčeník, Mikuláš Vlášek S.R.S.a N.

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali čtvrt roli, který byla odjata od téhož gruntu před lety, Mikulášovi Smyslíkovi za 2 zl, placení po 1 zl. Odevzdána za volný. Rukojmě Martin Strejčiník, Martin Mazančík SRSN.