Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 Grunt Jana Kováře

f 661a

Letha Páně 1591 podle zápisu v regmentě Pavla Psíkového, toho času purgkmistra lipovského, koupil jest grunth svůj s půl lánem roli i jiným k němu příslušenstvím po ne[božtíku] Pavlovi Brhlovi zůstalý, tak jakž zápis v témž regmentě od dotčeného purgkmistra, letha [15]91 učiněného, to v sobě šíře obsahujíce zavírá za summu 140 zl.
Závdanku téhož letha [15]91 položil 6 zl, ty jsou vydány za dluhy ne[božtíka] Prokše Brhlového. A od letha [15]92 dopláceti zůstává 134 zl, kderéž pokládati má při Vánocích po 6 zl. Na to jest letha [15]92 a letha [15]93 zadržel 12 zl, zůstává ještě mimo ty zadržalé od letha [15]94 dopláceti
122 zl.
Ta summa náleží, což se s toho gruntu doplatiti má i s těmi zadrželými, osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirot[kům] ne[božtíka] Jana Řitky 22 zl.
A dluhu se zaplatiti má Ondrovi Mlynáři za koně do Tasova
3 zl.
Holomkovi Židu do Strážnice 8 zl 10 gr.
f 661b
Pavlovi Petruželovi za víno 11 zl.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Prokše Brhlového též náleží na posledních penězích 89 zl 20 gr.
Rukojmě Matěj Šašvata, Jíra Vaníčků, Jan Benedíků, Václav Benedíků, Jíra Tomšíků a Jan Rabáček S.R.S.N.
Letha [15]94 položil Janek Kovář peněz ročních za grunth na summu svrchu psanou 6 zl. Ty se najdou na statku n[ebožtíka] Jana Řitky, v registřích sirotčích na příje[m] i vydání zapsáno.
A tak ještě do statku n[ebožtíka] Jana Řitky má položiti Janek Kovář peněz zadrželých 12 zl a ročních 4 zl, potom půjdou Prokšovi Brhlovi.
Jakož jest Janek Kovář za tento svrchu psanej grunth povinen byl sirotkům vejš psaným rok po roku po 6 zl platiti a peníze roční klásti, na tu svrchu psanou summu odvedl a odkázal na gruntě 25 Mikuláše Čupkového summy 70 zl, ty se jim od letha [15]95 při Vánocích po 5 zl mají pokládati. A Jan Kovář povinen bude každého roku po 1 zl k těm 5 zl, dokudž těch 70 zl nevyjde, pokládati a po vyjití jich zase po 6 zl za grunth dopláceti. A tak tím převedením peněz sráží sobě Jan Kovář na zaplacení gruntu tohoto těch 70 zl.
Letha [15]95 položil Janek Kovář za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.

Letha 1598 Janek Kovář prodal grunt z půl lánem roli, z koňmmi, z pluhem a jinejm hospodářstvím Vaňkovi Zubatýmu za summu 200 zl. Závdanku jemu dal Vaněk Zubatý Jankovi Kovářovi 20 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 8 zl až se Jankovi

f 662a
Kovářovi summa jeho vyplní, potom bude povinen platiti sirotkům n[ebožtíka] Prokše Brhly po 6 zl. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vrba, Mikuoláš Kutějků, Matěj Šašvata, Vaněk Lopounek, Jan Onučka, Mikuoláš Okatý S.R.S.N.
Letha 1598 položil Vaněk Zuobatý ročních peněz mimo závdanek 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhly 1 zl a Jankovi Kováři dáno do Veselí 7 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Vaněk Zubatý za grunt svůj 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Brhly 4 zl a Jankovi Kováři do Veselí 7 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Vaněk Zubatý za grunt svůj 7 zl. Ty jsou dány Jankovi Kováři do Veselí.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Vaněk Zubatý za grunt svůj 7 zl. Zůstávají při ouřadu, jsou vydány Jankovi Kovářovi do Veselí.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Vaněk Zubatý za grunt 7 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou vydány Jankovi Kováři.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Vaněk Zubatý za grunt 8 zl. Ty jsou vydány Jankovi Kováři do Veselí.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Vaněk Zubatý za g[runt] 8 zl. Zůstávají při ouřadu, sou vydány Jankovi Kováři ut s[upr]a.

Pustý

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a úřad prodali grunt s půl lánem roli Jakubovi Dolnímu jednu čtvrt a Pavlovi Rohanovi druhou čtvrt za 30 zl, placení jeden každý po 1 zl. Odevzdáno jim za volný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské[a] obecní odbejvání Kašpar Těšínský, Jan Němeček SRSN.
Pustý