Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Grunt Jana Miklového

f 601a

Ten Jan vejš psaný má grunth svuoj se čtvrtí roli od dávných leth zaplacený.

Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného podle rozdílu statku Anna, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Miklovým, grunt se čtvrtí roli, se vším osetím, se 2 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, s 1 krávou, se 4 prasaty a jiným domovním hospodářstvím ujala v summě 90 zl bez závdanku, placením od letha 1603 po 3 zl. Odevzdáno jí to za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Suchánek, Václav Zpěváků, Martin Lukšů S.R.S.A.N.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položila Anna Miklova na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Bartoň Zelníků na místě Anny manželky své na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového 2 zl.

Pustej

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt ze čtvrtí roli Tomášovi Vaškovému za
10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a jinších povinnosti panské i obecní odbejvání Urban Miketa, Jura Hrubý SRSN.

Pusté
f 601b
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového ujal ten grunt ut s[upr]a Jíra Eremiášů za 10 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Ondra Dolní a Jan Němeček SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového položil Jíra Eremiáš ročních peněz 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze štvrtí roli po Janovi Jeremiášovi Vávrovi Zahabiskému za summu 10 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Matěj Kelecký a Jan Spěvák S.R.S.a N.R.