Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Sirotci nebo[žtíka] Tomáše Miškéřovejch

f 1a

J[es]t jeden Kateřina a Alena mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Pavla Žákového podle kněh purgkrechtních v listu prvním 30 zl.
Na to j[es]t do letha [15]92 vyšlejch 9 zl.
Více se jim nachází na oba díly podle knih starejch v listu 219 na vinohradě v Růžené hoře Viktorinovi Židu prodaném
60 zl.
Na kterejž j[es]t závdanku a peněz po letech do letha [15]92 vyplnil 19 zl a od letha [15]93 platiti má při Vánocích po 4 zl.
Též tomu sirotku i s mateří jeho náleží z louky Mikolášovi Miškéřovému prodaný mimo těch půl šesta zlatého, které sobě za dluh nebož[tíka] otce jejich srazil, ještě dopláceti na oba díly od letha [15]92 při Vánocích má po 2 zl – 15 zl 15 gr.
Summa toho všeho, což tomu sirotku i s mateří jeho náleží, 105 zl 15 gr.
Na to j[es]t vyšlejch, jakž vejš dotčeno, 28 zl.
Z toho j[es]t zaplaceno za dluhy ne[božtíka] Tomáše Miškéřových otce jejich 4 zl 18 gr.
A tak mimo zaplacení těch dluhů zůstává na toho sirotka a mateř její 100 zl 27 gr.
f 1b
Přijde na každej díl po 50 zl 13 ½ gr.
Na to hotovejch j[es]t při právě 23 zl 12 gr.
Z toho j[es]t dáno na díl Aliny vejš psané 11 zl 18 gr a při právě na sirotka zůstává 11 zl 24 gr.

Letha 1593 a [15]94 položil Pavel Žáků za grunth svůj dvojích peněz po 2 zl – 4 zl. Z toho vydáno Aleně na díl její 2 zl.
Letha [15]93 a [15]94 položil Mikoláš Miškéřů za louku dvojích peněz 4 zl.
Letha [15]94 Pavel Žáků položil peněz zadržalejch 2 zl.
Téhož letha [15]94 položil Viktorin Žid za vinohrad dvojích peněz po 4 zl – 8 zl.
Více položil Pavel Žáků za grunth svůj 2 zl. Ty sou vydány Aleně, mateři napřed psaného sirotka.
Více vydáno Aleně na díl její peněz hotovejch 4 zl.
Letha [15]95 přijato od Pavla Žáka za podsedek 2 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Mikuláše Miškéřového za louku
2 zl.
Téhož letha [15]95 dáno Aleně peněz hotovejch na díl její 7 zl.
Téhož letha přijato od Viktorina Žida za vinohrad 1 zl
15 gr.
f 2a
Letha [15]96 přijato od Pavla Žákového za podsedek 2 zl.

Téhož letha [15]96 přijato od Viktorina Žida za vinohrad 2 zl.
Téhož letha přijato od Mikuláše Miškéře za louku 2 zl.
Kateřině na díl její vydáno na šaty a od učení švadlství
2 zl 9 gr.
Letha [15]97 přijato od Pavla Žákového za podsedek 2 zl.
Téhož letha [15]97 přijato od Viktorina Žida za vinohrad 4 zl.
Téhož letha [15]97 vydáno Kateřině na díl její na šaty a od učení šití 3 zl.
Téhož letha [15]97 přijato od Mikuláše Miškéřového za louku
2 zl.
Letha 1598 přijato od Mikuláše Miškéřových za louku položených peněz 2 zl.
Téhož letha ut s[upr]a přijato od Viktorina Žida za vinohrad ročních peněz 4 zl.

Jakož vyzdviženo k ruce J.M. Páně z tohoto statku peněz hotových 17 zl 12 gr 3 den, takové peníze jsou těmto sirotkom odvedeny na statku Staňka Bartoňového po Janovi a Jírovi, sirotcích zběhlých. To jak jíti jim má, při tom statku spraviti se můžeš.

Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Anny Churý na místě Pavla Žáka položené za g[runt] 2 zl.
Též přijato od Mikuláše Miškéřových za louku 2 zl.
Též přijato od Viktorina Žida za vinohrad 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato za grunt od Anny Churý 1 zl.
Od Viktorina Žida za vinohrad 2 zl.
Z statku Mikuláše Miškéřových za štěpničku aneb loučku ostatních peněz 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato za grunt od Anny Churý 1 zl.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého dáno z poručení Její [Mil]osti Paní Kateřině na díl její k svadebnímu veselí 15 zl.
Od Anny Churej za podsedek přijato 1 zl.
f 2b
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého dáno Kateřině na díl, kteréž přijal Klimek manžel její 8 zl 23 gr 4 den.
A což jí ještě náleželo na podsedku Anny Churý dílu jejího, ty jest Klimek Masař manžel Kateřinin prodal tejž Anně Churé za hotové 3 zl 10 gr, totiž 15 zl. A tak na tom gruntě jí nic nenáleží.
Jakož Kateřině náleží dílu jejího na vinohradě Viktorina Žida summy 15 zl 15 gr, takové peníze Klimek Masař muž Kateřinin prodal Viktorinovi Židu za hotových 3 ½ zl.