Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Sirotci nebožt[íka] Vávry Vojny

f 24a

Jest jich trý, Jan, Michal a Kateřina. Jan a Kateřina ti sou ve Veselí usedlí, Michal ten své vůle užívá a se podle jinejch k rejstrům nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti vedle knih nových purgkrechtních 24 zl.
Dělíc na tři díly, dostane se jednomu 8 zl.
Ta spravedlnost od letha [15]92 při Vánocích teprva po 2 zl půjde.

Letha [15]92 položil Pavel Charvát 2 zl.
Spravedlnost Michalova na Jeho [Mil]ost Pána připadá.
Letha [15]93 položil Pavel Charvát peněz purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Kateřině nahoře psané.
Letha [15]94 položil Pavel Charvát za grunth 2 zl.
Jakož jest spravedlnosti na gruntě Pavla Charváta Michalovi, sirotku nahoře psanému, spravedlnosti náleželo
8 zl, i poněvadž jest z gruntův panských zběhl a k rejstrům se nestaví, taková spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirotkům neboštíka Vavřince Prchlíka.
Letha [15]95 přijato z gruntu Pavla Charváta peněz purgkrechtních 2 zl.
Kateřině napřed psané dáno na díl její 4 zl.
f 24b
Letha [15]96 přijato z gruntu Pavla Charváta 2 zl.
Letha [15]97 přijato z gruntu Pavla Charváta 2 zl.
Letha 1598 Václav Staňků položil za grunt 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Václava Staňkového za grunt 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Staňkového za grunt 2 zl.
Do statku n[ebožtíka] Vávry Prchlíka přijato po s[irotcích] zběhlých podli odvodu odvedeno 10 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Staňkového za grunt 1 zl.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Staňkového Václava za g[runt] 1 zl.
Do statku n[ebožtíka] Vávry Prchlíka podli odvodu po s[irotcích] zběhlých dáno 2 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Staňkového za grunt 1 zl 15 gr. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Vávry Prchlíka podle odvodu po s[irotcích] zběhlých.

Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého Vácslav Matoušků položil za jednu čtvrt roli peněz ročních 1 zl.
Od Tomáše Holého za druhou čtvrt přijato též 1 zl.
Ty 2 zl jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Vávry Prchlíka.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jury Curika na místě Tomáše Holého za jednu čtvrt roli přijato 1 zl.
Od Vácslava Matouškového za 1 čtvrt roli přijato 1 zl.
Ty oba 2 zl jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Vávry Prchlíka.