Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 S[irotci] n[ebožtíka] Urbana Valača

f 116a

K tomu statku sou sirotci 3, Pavel, Zuzanna a Jíra jest zajatý od nepřítele.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt s poluláním zaplacený.
Achtel vinohradu v Růžené zaplacený za 20 zl.
Loučka v Orlí zaplacená za 8 zl.
Roubanice v nových za 2 zl.
Summa statku 30 zl.
Z toho se zaplatiti má dluhu Jakubovi Dobrušovýmu zeti
4 zl. Zůstává čistého statku 26 zl.
To dělíc na 3 díly, přijde každému po 8 zl 20 gr.

Pavel přijal na díl svuoj půl achtele vinohradu v Růžené v 10 zl.
Zůstává dopláceti 1 zl 10 gr.

Jan Škrabal na díl Zuzanny manželky své přijal druhého půl achtele vinohradu v Růžené v 10 zl.
Zůstává dopláceti 1 zl 10 gr.

Na Jíru sirotka zajatého zanechává se louka v Orlí a rúbanice v nových v 10 zl.
Zůstává se dopláceti 1 zl 10 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jana Škráška na doplacení vinohradu v Růžené 1 zl 10 gr. A tak týž vinohrad zaplacený má. Ty jsou vydány Jakubovi Dobrušovýmu Židu na dluh ut s[upr]a.
f 116b
Jakož Pavlovi náleželo půl achtele vinohradu v Růžené na díl jeho, ten vinohrad jakožto [po] sirotku zběhlým na Jeho Mi[l]ost Pána obrácen a prodán jest Janovi Škráškovi za summu 10 zl. Na to položil závdanku 2 zl 20 gr, přijal je Soplivý Žid na dluh svůj a tak dopláceti má od letha 1610 podle ourody po 2 zl. Rukoj[mě] Mikuláš Kušánek a Pavel Krchňavý S.R.S.N.
Letha 1611 za fojta Václava Matoušového přijato od Jana Škráška za vinohrad 2 zl. Přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1612 a 1613 za fojta Václava Matouškového přijato od Jana Škráška za vinoh[rad] 2 zl. Přijaty sou k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho přijato od Jana Škráška za vinohrad v Růženné 2 zl. Ty sou přijaty k ruce panské po Pavlovi sirotku zběhlým.

Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jana Škráška za vinohrad peněz posledních v hoře Růženné 1 zl 10 gr. A tak ten vinohrad má zouplna doplacený
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého Martin Škrášek položil za ten grunt peněz prvních 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Martina Škráška za grunt přijato peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Janovi Škráškovi na díl manželky jeho Zuzany, dcery n[ebožtíka] Urbana Valače 1 zl 10 gr.