Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Maděrka

f 148a

K tomu statku jest sirotek jeden Pavel.
Vyhledalo se spravedlnosti jemu toto:
Grunth 11 s půl lánem roli zaplacený, ale pustý, ten jest pošacován od ouřadu za 10 zl.
Štěpnice u Moravy blízko lávek za 10 zl. Ta když se prodá, při tomto statku poznamenati má.
Štěpnice druhá v Čertorejích slove za 10 zl. Ta když se prodá, při tomto statku poznamenati má.
Achtel vinohradu v Starej hoře zaplacený za 200 zl.
Půl achtele vinohradu v Velké Tmici jest prodán Janovi Papežovi do Rohatce za 30 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v též Tmici, kterýž jest prodán Janovi Syslovému z Rohatce za 25 zl, placením podle ourody po 1 zl.
Klisna zůstala jedna, kteráž jest šacovaná za 10 zl, za kterouž peníze má dáti Pavel Krchňavý.
Za 3 svině prodané přijato 3 zl 26 gr.
Za ovce a jiné věci prodané utrženo 2 zl 10 gr.
Za 1 b[ečku] vína rostlého 1618 utrženo 40 zl.
Za obilí prodané přijato 5 zl 20 gr.
Summa statku napřed psaného za 346 zl 26 gr.

Z toho statku podle poručenství nebo[žtíka] Jana Maděrky toto se zaplatiti má:
Na kostel petrovský 10 zl.
Na zbor petrovský 10 zl.
Mackovi Hálovi poručeno 10 zl. Těch 10 zl tomu Hálovi mají se při posudcích platiti po 3 zl.
f 148b
Martinovi plesníkovi Chromému poručených 3 zl.
Fojtovi a starším 1 zl.
Na pohřeb vynaloženo neboštíkoviv a též na vinohrady a jiným dělníkům vydáno, jakž starší poznamenání ukázali a počet učiněn jest, totiž 8 zl 18 gr 1 ½ den.
Summa, což poručeno a vynaloženo 62 zl 18 gr 1 ½ den.
Sejmouce tyto poručené a vydané peníze, zůstane statku čistého 284 zl 7 gr 5 ½ den.

Vydání z napřed psaných příjmů:
Nákladu, což jsou starší na pohřeb neboštíka a na vinohrady i jiné potřeby vynaložili, navrácené 8 zl 18 gr 5 ½ den.
Martinovi plesníkovi podle poručenství dáno 3 zl.
Fojtu a starším podle poručenství dáno 1 zl.
Od rozdílu statku dáno písaři 4 gr.