Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Černého

f 125a

K tomu statku jest sirotek 1 Kateřina a Anna mateř její druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Grunt 47 zaplacený za 5 zl.
Půl achtele vinohradu v Horní hoře zaplacené[ho] 21 zl, placením po 2 zl, až se předních peněz 9 zl vyplatí.
Vinohrad v Zadní hoře čtvrt achtele zaplaceného za 10 zl.
Čtvrt vinohradu nad Zbavsa horou novosad zaplacený za
10 zl.
Summa statku 46 zl.
Z toho zaplatiti má obci petrovské dluhu 2 zl 15 gr.
Zůstává čistého statku k rozdělení 43 zl 15 gr.
To dělíc na 2 díly, přijde každému po 21 zl 22 ½ gr.

Martin Škrabák na díl Anny manželky své ujal podsedek s roubanicí v Čertoryjích v 5 zl.
Vinohrad v Zadní hoře v 10 zl.
Novosad nad Zbavsa horou v 10 zl.
Na půl achteli vinohradu v Horní hoře, což zaplaceného jest 21 zl. Summa toho 46 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 21 zl 22 ½ gr.
Zůstává dopláceti 24 zl 7 ½ gr, placením po 3 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Martina Škrabáka za statek 2 zl.
Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Martina Škrabáka za statek 1 zl. Ten jest dán Kateřině na učení šití.
f 125b
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato přijato od Jíry Škrabáka za statek 1 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Jíry Škrabáka lonských a letoších za v[inohrad] 3 zl. Z toho dáno Kateřině od učení 1 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Škrabáka za g[runt] 2 zl 15 gr. Ty jsou vydány obci petrovské za dluh.
Letha 1614 za fojta Tomáše Holýho přijato od Martina Škrabáka za statek 3 zl. Z toho dáno Kateřině od učení šití na díl její 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Martina Škrabáka za statek s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Černého 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového za statek převzatý přijato těm sirotkům od Martina Škrabáka 3 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého Martin Škrabák položil za statek převzatý peněz ročních 3 zl.
Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého Martin Škrabák položil za statek převzatý ostatních 2 zl 22 ½ gr.
A tak Martin Škrabák ten statek doplatil.