Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 S[irotci] n[ebožtíka] Blažka Kopřivnické[ho]

f 145a

K tomu statku jest sirotků 3, Jan, Martin a Kateřina, jsou malí 2 a Jan chodí po školách.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 27 zaplaceného a vydělaného na tom gruntě 20 zl.
Na vinohradě v Horní hoře vyplaceného 1 zl.
Na Thobiášovi Slepičkovi dluhu za vinohrad 12 zl.
Obilí zůstalo, totiž rži 5 m[ěřic], ječmene zůstalo
5 m[ěřic], semence 1 m[ěřice] za 3 zl 26 gr.
Osetého obilí na poli 2 ½ honu poloulánních.
Vína zůstalo po něm 7 v[ěder] 3 čt[vrti] za 16 zl.
Peněz na Předměstí položených z gruntu na Potměchvatích již posledních 2 zl.
Kadečka pod vinohrady v 15 věder za 1 zl.
Summa všeho statku 55 zl 26 gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Knězi Petrovi do Strážnice za obilí 3 zl.
Bartholomějovi Šlechtovi za obilí 3 zl.
Matyášovi Ostřešovskému za obilí 3 zl.
Thobiášovi Slepičkovi za obilí 3 zl.
Markusovi Židu půjčených a za 2 m[ěřice] ovsa 7 zl 26 gr.
Její [Mil]osti Paní Mariji Magdaleně za obilí 2 zl 15 gr.
Peněz vejrunkových 3 zl.
Do Fryštáku na Slizko půjčených peněz 15 zl.
Danielovi Holomkovýmu strejci půjčených 12 zl.
Summa všech dluhův 47 zl 11 gr.
f 145b
Po zaplacení dluhův zůstává statku za 8 zl 15 gr.
Dělíc na 3 díly, dostane se každému 2 zl 25 gr.

Příjem a vydání:
Za grunt prodaný přijato závdanku 12 zl.
Od Thobiáše Slepičky za vinohrad položených 12 zl.
Z Předměstí za grunt na Potměchvatích 2 zl.
Za 7 v[ěder] 3 čt[vrtě] vína po něm zůstalého přijato
16 zl.
Za 5 m[ěřic] ječmene prodaného Židům, za 1 m[ěřici] semence prodaného 3 zl 26 gr.
Za kadečku v patnác[t] věder prodanú 1 zl.
Přijato peněz vejrunkových 1 zl.

Z toho zaplaceno knězi Petrovi dluhu za obilí 3 zl.
Do Fryštáku na Slizko peněz vypůjčených zaplaceno 10 zl.
Bartholomějovi Šlechtovi 3 zl.
Matyášovi Ostřešovskému 3 zl.
Thobiášovi Slepičkovi za obilí 3 zl.
Markusovi Židu 7 zl 26 gr.

Na peníze vejrunkové zaplaceno Matoušovi Slezákovi 1 zl.
Jakubovi Kopřivnickému, bratru Blažkovému, dáno na chování sirotků rži 5 m[ěřic] a ječmene 1 m[ěřici] a semence též
1 m[ěřici] a peněz 15 gr.
Její [Mil]osti Paní Magdaleně z Kunovic 2 zl 15 gr.