Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Bílýho

f 167a

K tomu statku jsou sirotci Mikuláš, Anna a od Běty děti splozené.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na 17 gruntě poloulání a nyní požáru zaplaceno bylo 32 zl, však se ten grunt nepokládá toliko za 12 zl.
Půl achtele vinoh[radu]v hoře Tmici zaplaceného za 15 zl.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře Tmici nad studénkou, který jest prodán Jakubovi Smolkovi za summu 35 zl. Závdanku dal
1 zl a platiti jej má po 2 zl.
Roubanice na Petrovsku u hráze plesníkovský za 4 zl.
Druhá roubanice na Sudoměřicku u mostu za 2 zl.
Summa všeho statku činí 68 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Sirotčích peněz n[ebožtíka] Jana Maděrky dluhu 5 zl 21 gr.
Obci petrovské dluhu 13 gr.
Summa dluhův 6 zl 26 gr.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 61 zl 26 gr.
Dělíc to na tři díly, dostane se na jeden díl po 20 zl
18 gr 4 ½ den.

Toto každý na díl svůj přijímá:
Mikuláš ujímá půl achtele vinoh[radu] v hoře Tmici za
15 zl.
Roubanici na Sudoměřicku u mostu za 2 zl.
Summa, což na díl svůj přijímá, 17 zl.
Zůstává se jemu dodati 3 zl 18 gr 4 ½ den.
f 167b
Anna přijímá na díl svůj roubanici u plesníkovskej hrázi ve 4 zl.
Na vinoh[radě] v hoře Tmici nad studénkou, který drží Jakub Smolka, 16 zl 18 gr 4 ½ den.
Summa, což na díl její se ukazuje 20 zl 18 gr 4 ½ den.

Dětem od Běty splozené se ukazuje toto:
Na vinoh[radě] v hoře Tmici, který drží Jakub Smolka, 18 zl 11 gr 2 ½ den.
Ostatek z gruntu poloulání se doplatiti má.

Příjem a vydání:
Od Jakuba Smolky přijato závdanku za vinoh[rad] v Tmici nad studénkou 1 zl.
Letha Páně 1623 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Jakuba Smolky za vinohrad ve Tmici 4 zl.
Z toho zaplaceno dluhu obci petrovské 13 gr, ostatek na dluh sirotků n[ebožtíka] Jana Maděrky za ouřadem zůstává.