Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Sirotci nebožt[íka] Bartoše Masihovejch

f 39a

Jest jedna Kateřina, ta jest v Petrově za Rivolou.
Vyhledalo se jí spravedlnosti podle kněh starejch v listu 140, též 142 51 zl, tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje.
Na to j[es]t přijato bylo na právo od Jana Hejnejch 26 zl a od Martina Bartoňova 14 zl, učiní 40 zl.

Z toho jí toto dáno:
Letha [15]90 když pro ni chodili do Podivína 10 gr.
Letha [15]92 k svadbě 10 zl.
Téhož letha muži jejímu 3 zl.
Více jemu 3 zl.
Též letha [15]92 muži jejímu 2 zl.
Více j[em]u 5 zl.
Více jemu 5 ½ zl.
Více jemu, i co písaři od rozdílu 1 zl dán, 3 zl.
Více jemu 2 zl.
Letha [15]93 dáno jemu 2 zl 10 gr.
Summa toho vydání 36 zl 5 gr
Hotovejch býti má na právě 3 zl 25 gr.
A mimo to jí zůstává ještě na Václavovi Staňkovém 4 zl.
A na Matyášovi otčímu jejím zůstává jí 7 zl.
Ty sobě sama od nich vyupomínati povinna j[es]t.
Těch 7 zl napřed položenejch Matyáš nadepsaný letha [15]94 položil, kteréž sou vydány Kateřině napřed psané.
f 39b
Sirotkům napřed psaným odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 2 zl 1 gr 1 ½ den, kteráž náležela Václavovi, sirotku nebo[žtíka] Matěje Zákoníka, sirotku zběhlému.

Letha [15]95 přijato na vyšlou spravedlnost 1 zl 29 gr. Ty sou dány Kateřině na díl její.
Letha 1598 přijato z gruntu Jíry Charapce 2 zl. Ty sou dány Kateřině na díl její, jakž napřed psáno, na dluh Staňka Bartoňového.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato z gruntu Jíry Charabce 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na dluh Staňka Bartoňového ostatních peněz. A tak ona tu nic nemá.
Ty 4 zl leta 1598 a 1599 položené jsou tam do statku n[ebožtíka] Staňka Bartoňového vydány.