Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Sirotci neboštíka Jana Chandořila

f 68a

J[es]t jeden Mikoláš a Kateřina mateř jeho druhá. Mikoláš j[es]t malý a při mateře své zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnost na gruntě Matěje Vančulového 70 zl.
Na vinohradě v Horní hoře, kterejž týž Matěj Vančulů drží, 70 zl.
Summa všeho statku učiní 140 zl.

Z toho se tyto dluhy zaplatily:
Do Veselí Chandořilovi 5 zl.
Plesníkovi petrovskýmu dáno 3 zl.

Sejmouc takové dluhy, zůstává čistého statku 132 zl.
Dělíc na dva díly, dostane se na jeden každý díl po 66 zl.
Matěj Vančulů díl Kateřiny manželky své sobě 66 zl srazil a dluhu ut s[upr]a zaplatil 8 zl. A tak dopláceti zůstává od letha [15]97 po 4 zl.

Letha [15]97 přijato od Matěje Vančule za statek 4 zl.
Letha 1598 přijato od Matěje Vančule za g[runt] 4 zl. Z toho dáno z dílu Mikulášova, když nemocen byl, na líkařství
1 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato za statek od Matěje Vančule 4 zl.
Jírovi Rybáři do Spinku, strejci sirotka ut s[upr]a, poněvadž na něho ten díl jako na vlastního strejce připadl, dáno hotových peněz 11 zl. A již bráti bude od leta 1600 po
4 zl.
f 68b
Letha 1600 ze fojta Jana Mackového přijato od Matěje Vančule za vinohrad a grunt 2 zl. Ty sou vydány Jírovi Rybáři do Spinku nápadu po s[irotku] svrchu psaným.
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Matěje Vančule za vinohrad a grunt 2 zl. Ty sou vydány Jírovi Rybáři do Spinku.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Matěje Vančulového za vinohrad a g[runt] 4 zl. Ty sou vydány Jírovi Rybáři do Spinku.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Matěje Vančulového za grunt 2 zl. Ty přijal Jíra Rybář do Spinku.
Též od něho přijato za grunt, co doložil 2 zl. Ty přijal Jíra Rybář do Spinku.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Matěje Vančule za g[runt] 4 zl. Ty přijal Jíra Rybář do Spinku.
Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Matěje Vančule za grunt 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Matěje Vančule za grunt 2 zl.

Podli bedlivého vyhledání zuostává se Jírovi Rybáři do Spinku nápadu po Mikulášovi, s[irotku] nahoře psaným, dobírati po letech summy 38 zl.
Ten Jíra Rybář zemrouc, připadlo to na Annu manželku a Dorotu dceru její, přijde na každého 19 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového dáno Anně, manželce Jíry Rybáře, do Spinku na díl její 3 zl.
Vinohrad svrchu psaný v Horní hoře, za kterýž Matěj Vančule těmto sirotkům platiti měl, Kateřina, vdova po témž Matějovi zůstalá, prodala jej Buršovi Hanákovi z Starého Města za summu 30 zl, platiti jej má od letha 1615 podle ourody po 2 zl. Těch všech 30 zl z toho vinohradu do statku tohoto platiti se má a což Matěj Vančule za něj vyplnil, to se všecko škoduje, že ten vinohrad zpustoval.
A ze gruntu 20 ještě mimo těch 30 zl vyplatiti se má do tohoto statku 5 zl.
Letha 1613 za fojta Vácslava Mathouškového od Kateřiny, vdovy po neb[ožtíku] Matějovi Vančulovi zůstalé, za grunt přijato 2 zl. Ty přijal Vácslav Třináctý ze Vnorov, manžel Anny vejš psané.
Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho od Jana Konečnýho na místě Kateřiny manželky jeho za grunt přijato 2 zl. Ty přijal Vácslav Třináctý ze Vnorov na díl Anny ženy jeho.
f 69a
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jana Konečného za grunt peněz ročních těm sirotkům 1 zl.
Téhož leta přijato od Burše Hanáka za vinohrad v Horní hoře 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Masařového od Burše Hanáka za vinohrad v Horní hoře 1 zl.
Vydáno Václavovi Třináctému do Vnorov, jakož lonské 2 zl, tak letoší 1 zl, čehož učiní 3 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Burše Hanáka za vinohrad v Horní hoře přijato 1 zl.
Vydáno Václavovi Třináctému do Vnorov týž 1 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Burše Hanáka za vinohrad v Horní hoře přijato peněz 1 zl.
Ten jest vydán Vácslavovi Třináctému do Vnorov.